Gemeentebelangen Berkelland is tegen de komst van de Noordtak (een nieuwe goederenspoorlijn door de Achterhoek tussen Zevenaar en Oldenzaal).
In juni 2021 heeft de gemeente Berkelland een brief gestuurd, ook namens de raad, waarin is aangegeven dat wij tegen de Noordtak zijn en verzoeken om alternatieven te onderzoeken. GB heeft deze brief vanzelfsprekend ook gesteund en wij betreuren de voornemens van het kabinet om de Noordtak opnieuw te onderzoeken.

Gemeentebelangen Berkelland staat nog steeds achter dit standpunt en ziet geen aanleiding om dit standpunt te heroverwegen.

Een Noordtak via de Achterhoek over een nieuwe spoorlijn zal onze Achterhoekse gemeenschap, landschap en natuurgebieden op een ingrijpende wijze doorsnijden. Voor de Achterhoek en de gemeente Berkelland zijn er geen voordelen, alleen nadelen.