Geesterens Belang heeft Gemeentebelangen Berkelland en alle andere fracties uitgenodigd voor een kennismaking. Op 13 oktober waren vertegenwoordigers van Geesterens Belang en alle fracties van de raad van Berkelland aanwezig in het dorpshuis de Zunnekamp in Geesteren.

Tijdens de avond stond het volgende doel centraal: hoe komen we tot wederzijds resultaatgericht samenwerking. Er werd door Geesterens Belang voorbeelden gegeven over processen waarmee zij te maken hebben. Gezamenlijk werd gediscussieerd over mogelijke oplossingen.

Een avond waarop we elkaar beter hebben leren kennen en gekeken hebben naar concrete oplossingen en mogelijkheden voor een goede samenwerking. En de afspraak hebben gemaakt om dit gesprek 1x per jaar te organiseren.