De raad is gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de school én een aanvullend krediet voor de inrichting van de gymzaal.
Het besluit voor de nieuwbouw van de school én de bouw van een nieuwe gymzaal naast de school, incl. het bijhorende krediet van 6 miljoen, is in december 2019 al door de raad genomen.
Het tekort, waarvoor nu een aanvullend krediet nodig is, is met name ontstaan door de huidig marktcondities.
Gemeentebelangen heeft dan ook ingestemd met dit voorstel omdat de belangen groot zijn, voor de school, de wijk, maar vooral voor de kinderen die recht hebben op goed onderwijs in een goed en prettig schoolgebouw.
We moeten nu aan de slag!