Op woensdag 4 juni 2020 heeft de commissie Ruimte gesproken over de evaluatie van het afvalbeleid: Van Afval naar Grondstof (VANG).

In 2018 is gestart met meer / beter gescheiden ophalen van afval. Doel is het restafval terugdringen naar 100 kilogram per persoon per jaar in 2020 en een scheidingspercentage van 75%. Om dit te bereiken kregen bewoners een container voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD), bewoners in het buitengebied kregen een groene container voor tuinafval en bewoners konden kiezen voor een grote of kleine container voor het restafval. Tegelijkertijd werd de ophaalfrequentie van restafval en PMD veranderd naar 1x per maand.
Dat waren grote veranderingen waar iedereen best even aan moest wennen.

Nu, in 2020 zijn de resultaten over 2018 en 2019 beschikbaar. Gemeentebelangen is content met de resultaten. De hoeveelheid restafval is van 252 naar 169 kilogram per persoon gegaan. En het scheidingspercentage ligt eind 2019 op 70%. We zijn dus op de goede weg en denken dat 100 kg in 2020 mogelijk moet zijn. We kunnen nog niet achterover leunen.

Dus bewoners ga door met:
– Het scheiden van huishoudelijk afval,
– Groen, PMD, glas, textiel en papier apart aanbieden,
– Bruikbare spullen en textiel naar de kringloop brengen,
– Sloopafval naar de recyclingbedrijven brengen,
– Bedrijfsafval in de bedrijfscontainer doen,
– Incontinentiemateriaal en oude elektrische apparaten apart inleveren.

We zijn al goed op weg met de VANG-doelstelling, met nog wat inspanning kunnen we samen de 100 kilogram restafval eind 2020 behalen.
Gemeentebelangen heeft er alle vertrouwen in!