Een nieuwe sporthal voor Ruurlo.. maar op welke locatie?

Veel mensen hebben positief gereageerd op de voorgesteld locatie nabij het zwembad De Meene, maar er zijn ook vragen gesteld en men ervaart onduidelijkheden in de gestelde argumenten. En dat willen we serieus nemen. Gemeentebelangen vindt het niet wenselijk dat bij mensen en met name bij de binnensportverenigingen rondom de opzich zo positieve ontwikkeling inzake de nieuwe sporthal een negatief gevoel blijft hangen. Dat is niet goed voor het dorp Ruurlo, niet goed voor de onderlinge band. De belangen liggen ver uit elkaar, dat is niet goed voor de sportverenigingen, dat is niet goed voor de onderlinge verstandhouding en uiteindelijk niet goed voor de gekozen locatie (welke dat dan ook is). Daarnaast is er vanuit de voetbalvereniging heel recent een idee ingebracht om ook deze locatie te opteren als alternatief en dat vinden we de moeite waard om nader te onderzoeken. 

Maar we willen dat dan wel opnieuw met een gedegen onderzoek en met een heldere rapportage de Ruurlose bevolking voorleggen. Met de voors en tegens en waarbij de synergie voordelen, toekomstbestendigheid en de bereikbaarheid van alle locaties goed in beeld worden gebracht. Wij nemen de reacties serieus, dan moeten we dat nu ook serieus gaan oppakken. Daarnaast moet er een traject komen waarbij de belanghebbende worden meegenomen. Gemeentebelangen heeft participatie hoog in haar vaandel staan. En willen een breed draagvlak voor de nieuwe sporthal. Geen controversen meer maar draagvlak. Want: De nieuwe sporthal zetten we niet voor onszelf, maar voor de inwoners van Ruurlo. Een sporthal waar alle mensen trots op kunnen zijn.