Op 10 februari 2021 vond een digitale dialoogsessie over de Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek plaats, voor inwoners uit de Achterhoek. In de Achterhoek moeten we, net als de 29 andere regio’s in Nederland, verder aan de slag met de opwekking van duurzame energie en de eigen regionale energie-ambities. In de RES 1.0 komt te staan hoe de Achterhoek dit wil realiseren. Nederland moet in 2030 haar eigen energie opwekken, dat is 35 TWh. Daarvoor is Nederland verdeeld in 30 regio’s. Regio Achterhoek moet 1,35 TWh opwekken per jaar.

Tijdens deze bijeenkomst werd de inwoners gevraagd welke keuzes moeten worden gemaakt. Er werden acht alternatieven voorgelegd.
Die staan onderaan deze tekst.

Tijdens de avond bleek er onder de inwoners heel weinig draagvlak voor grote windmolens. Wel was er veel draagvlak voor zon op dak, zonneparken en kleinere windmolens (20 meter tot maximaal 50 meter). Ook is gesproken over het nog niet toereikende stroommeters waardoor zon op grote agrarische daken niet altijd mogelijk is. Een aantal inwoners adviseerde eisen te stellen aan de draagkracht van daken van grote bedrijfsgebouwen. Daardoor wordt het mogelijk zonnepanelen op nieuwe industriële daken te plaatsen (huidige daken hebben vaak niet voldoende draagkracht).

Alternatieven (kort weergegeven):
– Alternatief 1 – Windmolenvrij.
Geen windmolens, alles via zonnepanelen.
– Alternatief 2 – De energieke boer de baas
Het opwekken van nieuwe energie als onderdeel van de bedrijfsvoering en bestaanszekerheid.
Alternatief 3 – Alles op één hoop
Zoveel mogelijk zon op (grote) daken en op (leegstaande) industriegrond. En windmolens alleen geclusterd bij bedrijventerreinen en langs hoofdwegen.
– Alternatief 4 – Snel en goedkoop
Zonnepanelen realiseren op plekken waar dat direct kan (bijv. grote daken). Bovendien bouwen we zonneparken en windparken zo dicht mogelijk bij goede aansluitpunten op het elektriciteitsnet. Dan hoeven we niet te wachten tot er overal voldoende netcapaciteit is.
– Alternatief 5 – Natuur- en landschapsvriendelijk
In of nabij Natura 2000-gebieden en fraaie landschappen geen zon- en windparken worden gebouwd. We kiezen bij voorkeur voor zon op grote daken.
– Alternatief 6 – De Achterhoekse maat
De Achterhoek heeft een kleinschalig landschap. Qua energieopwekking kiezen voor kleinschaligheid. Passend bij dorpen en kernen.
– Alternatief 7- Ontwikkeling Energielandschappen
Alle opwekkingsmogelijkheden zoveel mogelijk concentreren. Op dit bewust gekozen plekken ontstaat dan een nieuw soort landschap: het energielandschap. Op andere plekken in de Achterhoek blijft het landschap intact.
– Alternatief 8 – We doen het een beetje anders.
We gaan op zoek naar innovatieve mogelijkheden van energieopwekking, die ook passen bij de Achterhoek. We gaan die uitproberen, doorontwikkelen, innoveren en veranderen.