Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2023 is de Jongerenraad geïnstalleerd.
De Jongerenraad bestaat uit:
Bashar Hourani – voorzitter, Vica Kolbeek, Timo Kasteel – penningmeester, Vincent Hofman, Esmee Veldhuis en Mirte Aalbers.
Gemeentebelangen Berkelland feliciteert de nieuwe Jongerenraad en wenst hen veel succes! Op de foto van links naar rechts: Bashar, Timo, Esmee en Vincent. 

De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Zij worden ondersteund door de griffie van de gemeente Berkelland.

De thema’s die voor hen van groot belang zijn: openbaar vervoer, woneN, werkgelegenheid/stages, vrijetijdsbesteding en jeugdzorg/GGZ.

Heb je interesse of vragen: mail de jongerenraad jongerenraad@gemeenteberkelland.nl