Het Corona-virus.
Heel Nederland – om het maar even dicht bij huis te houden – maakt zich zorgen.
Dit raakt iedereen en het kan iedereen treffen.
Gemeentebelangen vraagt speciaal aandacht voor de groep hieronder:
Vooral diegenen die vanuit hun beroep een groter risico lopen en waarvan een ieder wél verwacht dat ze er zijn voor de ander.
Denk daarbij vooral aan medewerkers in de zorg maar ook ambulance, politie en brandweer. Zij zijn het die rechtstreeks in aanraking komen met mogelijk geïnfecteerde inwoners.
 
We hebben bijzonder veel waardering voor deze groep; spreken alvast onze dank uit en wensen hen sterkte toe in de aankomende periode.
Tegelijkertijd doen we een beroep op onze inwoners om:
-deze mensen waar mogelijk te ontlasten en met ze mee te denken, én
-om extra oog te hebben voor alleenwonenden waarvoor vereenzaming door beperkende maatregelen nu extra op de loer ligt.