De raad heeft hier uitgebreid over gesproken. En dat is ook goed.

Cultuur is belangrijk in onze leefomgeving en daar mogen, daar moeten, we ons ook hard voor maken.
Wat nu voorligt is het resultaat van diverse gesprekken die gevoerd zijn met de organisaties uit het culturele veld. Zij staan achter deze uitgangspunten en willen aan de slag.
Gemeentebelangen ondersteunt de visie en het uitvoeringsprogramma van harte.
Maar we zijn er nog niet.
Gemeentebelangen heeft duidelijk aangegeven dat dit een start is, een goed begint voor verdere uitwerking, noem het verdieping.
Met dit uitvoeringsplan geeft de huidige raad de nieuwe raad aandachtspunten mee voor de verdere verdieping om samen met de sector hier een verdere invulling aan te geven.