Met ingang van 12 december 2021 rijdt buslijn 56 niet meer. Gemeentebelangen Berkelland is zeer teleurgesteld in de Provincie (aanbesteder van de buslijn). Om die reden hebben we onderstaande brief verzonden aan de Provincie Gelderland en Arriva.

Geachte heer, mevrouw,
Op 12 december 2021 start Arriva met de nieuwe dienstregeling in Gelderland. Zoals u bekend is, heeft Gemeentebelangen Berkelland (GB) de ontwikkelingen rond deze nieuwe dienstregeling nauwlettend gevolgd.
Wij hebben onze bezorgdheid over het wegvallen van buslijn 56 tussen Borculo en Deventer naar u uitgesproken:
• door middel van een motie van de gemeenteraad van Berkelland,
• met het aanbieden van de petitie van mevrouw Amber Veldhuis,
• door middel van gesprekken tussen u en onze wethouder mevrouw Anjo Bosman.

Tijdens een toelichting van de Provincie en Arriva aan de gemeenteraadsleden van de gemeente Berkelland op dinsdag 16 november 2021 werd ons verzekerd dat de reizigers voldoende alternatieven krijgen aangeboden met een nagenoeg gelijke reistijd.
Nu blijkt dat dit niet het geval is:

  • De “kortste” route van Borculo naar Deventer is via Ruurlo. Hier moet men dan wel 2x overstappen (van bus naar trein in Ruurlo en van trein op trein in Zutphen).
  • De nieuwe buslijn 58 ter vervanging van buslijn 56 slechts 1x per uur rijdt,
  • De reistijd van Borculo naar Deventer minimaal 0.59 uur bedraagt, terwijl dit voorheen 0.50 uur was,
  • De alternatieve opties (buslijn 23 en buslijn 58) na 20.00 uur niet meer rijden, het alternatief is via Arriva Vlinder (te reserveren belbus). De reistijd bedraagt 1.04 uur,
  • Voor andere alternatieven via Enschede of Rijssen de reistijd respectievelijk 1.25 uur en 1.39 uur bedraagt.

U geeft aan dat het uitgangspunt is om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te organiseren. We hebben begrepen dat u de alternatieven voldoende vindt. Wij delen deze mening niet en zijn hierin zeer teleurgesteld aangezien de daadwerkelijke dienstregeling veel slechter is dan u ons eerder aangaf.

Tijdens de informatieavond op 16 november jl. hebt u aangegeven de reizigers die meer kosten gaan maken voor de reis, tegemoet te komen in deze extra kosten. GB vraagt u hoe u dit gaat uitvoeren en op welke termijn klanten hierover worden geïnformeerd.

Wij blijven de ontwikkelingen rond de nieuwe dienstregeling, en met name het traject Borculo – Deventer, nauwlettend volgen.