Vanuit de initiatiefgroep, klankbordgroep en adviesbureau 3MV worden inwoners en verenigingen gevraagd om mee te denken in het belang van de toekomst van de binnensport Eibergen. De voortgang van het haalbaarheidsonderzoek “Binnensport Eibergen beweegt mee!” heeft geresulteerd in vijf scenario’s om over na te denken. Een mogelijkheid is om het Spieker te verbinden met de binnensport in de Pickerhal, waarbij wordt ook gekeken of op sociaalvlak mogelijkheden liggen. Door ook de gymzaal Simmelink nieuw te bouwen zijn er kansen om betere bezetting te creëren. Daarbij worden ook de demografische ontwikkelingen en de nodige zaal oppervlaktes voor de toekomst in ogenschouw genomen Gemeentebelangen ziet graag de verder uitwerking tegemoet en wenst de belanghebbenden veel succes met de verdere uitwerking.