In 2020 is een stuurgroep gevormd om de eerste opzet te maken voor een Lokaal Sportakkoord. Hiervoor zijn uitgenodigd; maatschappelijke organisaties, bedrijven, sportverenigingen, kinderdagopvang, SFB, Beweeg wijs, onderwijs en zorg.
Het doel is een toekomstbestendig sportlandschap en het bevorderen van bewegen voor jong en oud. Hiervoor kunnen sportverenigingen aanspraak maken op een voucher. Deze kunnen ze inzetten voor ondersteuning voor het realiseren van doelen en uitwerking daarvan. Deze voucher komen uit het transformatiefonds.
Hiervoor hebben zich al verschillen verenigingen gemeld. Bijvoorbeeld De Bijenkamp waarbij meer samenwerking van verschillende verenigingen op de Bijenkamp moet worden gerealiseerd door middel van een Bijenkampmanager. Ook de gymnastiekverenigingen willen een samenwerking verder uitwerken.
Na een uitgebreide terugblik wat er al is gerealiseerd, is aan de aanwezigen gevraagd om ideeen te opperen voor de verdere uitwerking naar een goed sportlandschap. De volgende vragen werden gebruikt:
– Waar ben je trots op?
– Wat kan beter?
– Welke partijen heb je nodig om je ambities te realiseren?
– Wat ga je morgen zelf oppakken?
Hier is in groepjes aan gewerkt en daarna werd dit geëvalueerd. De avond werd afgesloten met een drankje.