Tijdens de raadsvergadering van 21 november 2023 zijn de leden van de  Rekenkamercommissie benoemd.
Op de foto van links naar rechts: De heer A.A. de Boer uit Oldenzaal, mevrouw A.M.F. Oldenhof uit Haaksbergen en de heer W. van Deursen uit Boxtel.

De Rekenkamer controleert de inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid en rapporteert hierover aan de raad in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek.
De Rekenkamer onderzoekt:
– Doeltreffendheid: heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil?
– Doelmatigheid: heeft de gemeente het beschikbare geld goed besteed?
– Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan de regels en wetten gehouden?