Vrijdag 20 mei j.l. organiseerde Natuur en Milieu Gelderland, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Natuurmonumenten een bijeenkomst in het mooie kasteel Hackfort in Vorden. Ook Gemeentebelangen Berkelland was aanwezig.

Onderwerp was het behouden en in stand houden van het landschap in de Achterhoek. Na een inleiding over de kenmerken van het Achterhoekse Landschap volgde een presentatie over het beleid en de bescherming van landschapselementen in de gemeente Berkelland. Als laatste was er een presentatie over de monitoring landschapselementen met behulp van het programma Datalab GO.

De ochtend werd afgesloten met een wandeling over het landgoed waarbij werd stilgestaan bij situaties in het landschap, zowel van achteruitgang als veranderend beleid waardoor natuur weer de ruimte krijgt.

Een interessante bijeenkomst en goed om te zien en horen dat de Berkellandse aanpak voor de bescherming van landschapselementen hoog wordt gewaardeerd.