Op 31 oktober 2023 is de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 in de raad behandeld. Het is gelukt om de begroting 2024 sluitend te krijgen, daarmee wordt voldaan aan de eisen die de provincie stelt. Dat is positief. Maar in 2026 en 2027 is het vooruitzicht ronduit slecht. De verwachting is dat de gemeente dan veel minder geld ontvangt van het Rijk. 

Gemeentebelangen maakt zich hierover grote zorgen, vooral over de gevolgen hiervan voor onze inwoners en ondernemers, voor leefbaarheid en veiligheid, voor ons Berkelands bestaan.

Om de gemeente goed te kunnen besturen is een doorkijk in de begroting van twee jaar simpelweg te kort. Wij vinden het niet verstandig om geen tot nauwelijks inzicht te geven in hoe we om moeten gaan met bijvoorbeeld het ravijnjaar 2026 en 2027. Onze inwoners moeten ook weten hoe de gemeente er financieel voor staat.

Gemeentebelangen is uiteindelijk niet akkoord gegaan met de begroting.
De reden is als volgt:
We zijn niet akkoord met deze begroting. De begroting is weliswaar voor 2024 sluitend, maar voor de jaren daarna niet. Wel is er een motie in de 2e kamer aangenomen die aangeeft dat het ravijnjaar gedicht moet worden. Toch maakt Gemeentebelangen zich nog steeds grote zorgen over de financiële situatie in 2025, 2026 en 2027.