Afgelopen week hebben wij vragen gesteld over een verontrustende melding in Tubantia*.  Minister Kuipers overweegt om bij acute zorg geen gebruik meer te maken van de spoedeisende hulp in de regio. Ook een Spoedeisende Hulp (SEH) openhouden puur vanwege een zo’n korte mogelijk aanrijtijd, zoals nu vaak gebeurt, is volgens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verkeerd. De norm is op dit moment dat er maximaal 45 minuten mag zitten tussen het moment van een 112-melding en een opname in een ziekenhuis. 
Kuipers stelt die norm ter discussie. Wij zijn hiervan geschrokken.

Hieronder staan de vragen die wij aan het college van de gemeente Berkelland hebben gesteld, met daarbij de reactie. We kijken uit naar de toelichting van de bestuurder van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Ook zien we dat er meerdere gemeenten, bedrijven en de regio zich hier zorgen over maken.

Vraag:
Is het college op de hoogte van deze ontwikkelingen?
Antwoord:
Ja.

Vraag:
Kunt u aangeven wat dit betekent voor onze  inwoners?
Antwoord:
Acute zorg heeft invloed op de gehele zorgketen en daarmee op onze inwoners. Het resultaat is dat het voorhuisartsen minder aantrekkelijk is om te werken in onze regio en dat inwoners moeten reizen voor zorg. Het bedrijfsleven heeft ook haar zorgen bekend gemaakt, omdat het voor (toekomstig) personeel een minder aantrekkelijke regio is om te wonen.

Vraag:
Kunt u aangeven wat dit betekent voor de regioziekenhuis in Winterswijk, Doetinchem en Zutphen?
Antwoord:
De ziekenhuizen hebben aangegeven hetzelfde belang te hebben en trekken samen op voor het behoud van  toegankelijke zorg voor alle inwoners in de Achterhoek. Het gesprek gaat dus niet alleen over de behoud van de acute zorg maar over de toekomstbestendige zorg.
Via de griffie heeft de bestuurder van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen, de vereniging die de belangen van algemene / streekziekenhuizen behartigt, verzocht om de mogelijkheid om de ontwikkelingen op dit gebied en de stappen die het SKB zet toe te lichten aan raadsleden en andere geïnteresseerden.

Vraag:
Kan het college namens de raad een signaal afgeven waarin onze zorgen kenbaar worden gemaakt?
Antwoord:
Ja, het college kan namens de raad een signaal afgeven waarin uw zorgen kenbaar worden gemaakt.
Dit onderwerp is geagendeerd op de agenda van de Thematafel de Gezondste Regio. Leden van de Thematafel de Gezondste Regio zijn gemeenten, GGD, ziekenhuizen, Menzis, Huisartsenzorg Oost Achterhoek en ondernemers. Bij de thematafel wordt in gezamenlijkheid besproken hoe we dit signaal het beste af kunnen geven.