Gemeentebelangen Berkelland heeft op 18 april 2023 een amendement ingediend om de leeftijdsgrens om in aanmerking te komen voor een Jeugdlintje te verhogen naar tot 23 jaar. Zo kunnen alle jongeren tot 23 jaar (net als in de Jeugdwet) in aanmerking komen als zij zich buitengewoon inzetten voor de maatschappij.
Hieronder onze bijdrage tijdens de raadsvergadering:

De Jeugd heeft de toekomst. Maar wie is de jeugd? Zijn dit jongeren tot 18 jaar? Zijn dit jongeren tot 21 jaar?, of tot 23 jaar ?of tot  zelfs 30 jaar? Volgens de definitie “jeugd” behoort dit tot de mogelijkheden vertelt Google ons.

Zeg het maar. In Nederland blijken we hier ruim over te denken. En,  uit onderzoek blijkt dat we hier geen vaststaande kaders in hebben en daarmee ook geen goede onderbouwing waarom de ene keer jeugd tot 18 is en de andere keer jeugd tot 30 jaar. En dat maakt het best lastig.

Neem nu het woord Jeugdlintje. Een lintje voor de jeugd. In Berkelland gaan we die in 2024 voor het eerst uitreiken. Als prikkel en beloning voor jongeren die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij. Een stimulans aan andere jongeren om zich ook in te zetten voor de medemens. Niet gewoon inzetten, maar op uitzonderlijke wijze. Net als het Koninklijke lintje reiken we dat in april uit.

Een Koninklijke onderscheiding is er voor mensen die zich op een bijzondere of uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Er wordt zelfs gesproken over tenminste 15 jaar inzetten voor de samenleving maar geen vereiste.

Neem Teun Toebes, een 22 jarige zorgvernieuwende die op missie is om de wereld van mensen met dementie te verbeteren. Omdat hij vindt dat iedereen recht heeft op een mooie gelijkwaardige en inclusieve samenleving en deze niet afgepakt mag worden door een enkele diagnose.

Of neem Heleen en Kees (beiden 20), van Goeie Buur. Zij helpen jongeren aan een kamer nadat ze dakloos zijn geweest of uit een pleeggezin komen. Als deze Teun en deze Heleen en Kees in Berkelland woonden verdienden zij een lintje, of misschien toch niet?….
Nee, zij verdienen wel een lintje, maar komen hier in Berkelland niet voor in aanmerking.  Want het Berkellandse lintje is voor jongeren tot 18, dus tot en met 17 jaar als het aan de verordening ligt.

Neem nou Utrecht, Den Haag of bijvoorbeeld Helmond. Daar zouden Teun, Heleen en Kees wel een Jeugdlintje ontvangen, omdat deze gemeenten de leeftijdsgrens tot 23 jaar voor het Jeugdlintje hanteert. De jeugd heeft de toekomst!

Gemeentebelangen Berkelland pleit ervoor de leeftijdsgrens van het Berkellandse Jeugdlintje te verhogen naar 23 jaar, zodat jongeren van 18 tot en met 22 jaar voor het Berkellandse Jeugdlintje in aanmerking kunnen komen. OP deze leeftijd zijn jongeren vaak meer maatschappelijk actief, waardoor de prikkel een sterkere stimulans voor onze jeugd kan zijn.

Hierbij willen wij een amendement indienen om de leeftijd in de verordening aan te passen naar 23 jaar. En het amendement is aangenomen met 18 voor (en 8 tegen)!