Tijdens de raadsvergadering van 20 december 2022 is een voorstel over de “Ambities van de raad” aangenomen.

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 8 maart 2022 de wens uitgesproken om een zo breed mogelijk gedragen raadsakkoord op te stellen. Het ambitiedocument gemeenteraad Berkelland 2022-2026 is hiervan de uitkomst en bedrukt de gezamenlijke doelen van de raad voor de komende raadsperiode.

De Ambities van de Raad geven een goede richting aan de samenwerking van de raad, met raadsleden onderling, met de inwoners, en met het college.
Een mooi document waar we als hele raad achter staan!