Op 4 februari 2021 werd door regio Twente een webinar georganiseerd over afval. Gemeentebelangen is in dit onderwerp geïnteresseerd.
Het doel was om de circa 200 deelnemers van gemeenten en provincie zo goed mogelijk te informeren.
Er waren verschillende sprekers. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren:
– De wettelijke taak van gemeenten en de VANG-doelstelling, naar maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar,
– De reden van afval scheiden: klimaat, minder kosten, hergebruik. Restafval verwerken is duur.
– Voordelen van afval scheiden aan de bron: bewustwording bij de consument
– Voordelen van nascheiding: zorgvuldiger dan de mens dat doet, plastic is beter, goedkoper, vooral in stedelijk gebied
– Communicatie: eenduidige boodschap zorgt voor begrip.

De webinar is terug te kijken/luisteren via deze link: