In de Achterhoek wordt ook samengewerkt. De overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties geven samen sturing aan de ontwikkeling van de Achterhoek. Het doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. Met daarbij een gezamenlijke lobby richting Provincie, Rijk en de EU.

In de Achterhoek Raad zitten alle politieke partijen van de zeven aangesloten gemeentes. Zij benoemen de kaders en thema’s voor de Achterhoek Board. Uit iedere gemeente zit een afgevaardigde van elke politieke partij. Ingrid van Dijk neemt deel namens Gemeentebelangen Berkelland.
In de Achterhoek Board zitten tien bestuurders uit bedrijfsleven, gemeentes, provincie, woningcorporaties, onderwijs en de zorgsector. Zij zetten samen de koers uit.
Met zes Thematafels wordt gewerkt aan de inhoud en realisatie van de visie van de Achterhoek, d
ie visie staat in Achterhoek Visie2030.

Op 23 mei jl. was er een vergadering met de Achterhoek-raad met veel nieuwe raadsleden/vertegenwoordigers in de Achterhoek-raad. Op de agenda stonden onder andere kennismaken met de Achterhoek-raad, kennis nemen van de thematafels en de actuele onderwerpen: Mogelijke verbreding N18, Noordtak en de Regio-expres.

Voor meer informatie: www.8rhk.nl