Gemeentebelangen Berkelland heeft, net als alle andere partijen, steun gegeven aan de motie voor het behoud van een volwaardigΒ  ziekenhuis in Zutphen.
De plannen voor het opheffen van de afdelingΒ  verloskunde en spoedeisende hulp brengt risico’s mee voor de leefbaarheid van de inwoners van onze gemeente.
De kwaliteit van zorg moet gewaarborgd blijven!
Wethouder Betsy Wormgoor heeft aangegeven dat het college namens de Raad een brief schrijft aan de directie van het ziekenhuis. Ook heeft zij hierover inmiddels overleg met de collega’s uit de regio.