Sporthal Ruurlo

Belangrijke volgende stap nieuwe sporthal in Ruurlo  Gemeentebelangen heeft eerder al ingestemd met de komst van een nieuwe sporthal voor Ruurlo en hiervoor een bedrag gereserveerd van 8 miljoen euro.  Samen met de kerngroep is hier een zorgvuldig proces...

Een nieuwe sporthal voor Ruurlo..

Een nieuwe sporthal voor Ruurlo.. maar op welke locatie? Veel mensen hebben positief gereageerd op de voorgesteld locatie nabij het zwembad De Meene, maar er zijn ook vragen gesteld en men ervaart onduidelijkheden in de gestelde argumenten. En dat willen we serieus...

Verandering van processen

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag heeft Gemeentebelangen ingestemd om in samenspraak met de samenleving te bezien of er mogelijkheden zijn om processen die leiden tot Bijzondere Bijstand/Schuldhulpverlening/Kwijtschelding anders in te richten. Het gaat...