Een nieuwe sporthal voor Ruurlo..

Een nieuwe sporthal voor Ruurlo.. maar op welke locatie? Veel mensen hebben positief gereageerd op de voorgesteld locatie nabij het zwembad De Meene, maar er zijn ook vragen gesteld en men ervaart onduidelijkheden in de gestelde argumenten. En dat willen we serieus...

Verandering van processen

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag heeft Gemeentebelangen ingestemd om in samenspraak met de samenleving te bezien of er mogelijkheden zijn om processen die leiden tot Bijzondere Bijstand/Schuldhulpverlening/Kwijtschelding anders in te richten. Het gaat...