Achterhoeksradenforum

In de raadsvergadering van 19 december werd de ontwikkeling van de Regio Achterhoek besproken. Het voorstel hield onder meer in dat er een Achterhoeksradenforum zou komen met daarin 171 leden. Juridisch klopten er naar de mening van Gemeentebelangen meerdere punten in het voorstel niet. Gemeentebelangen is geen tegenstander van samenwerking in regionaal verband, maar het moet duidelijk een meerwaarde hebben voor Berkelland.
Wij zijn in ieder geval geen voorstander van één gemeente Achterhoek.
Een ingediend amendement hebben wij omarmd en mede ondertekend. Dit amendement houdt in dat wij niet hebben ingestemd met het voorstel. Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de opdracht te geven om verdere samenwerking te bevorderen en het voorzitterschap te laten rouleren onder de Achterhoekse burgemeesters. Ook de bekostiging van de regionale samenwerking moet beter worden verdeeld onder de drie O's, de overheid, de ondernemers en het onderwijs.