Weg met die witte vlek

Op 12 december 2017 was er een inloopavond in Haarlo over het plaatsen van een zendmast.

Haarlo is een witte plek voor wat betreft ontvangst mobiele telefonie.
Er werd informatie verstrekt door Gemeente Berkelland, KPN, Zendautoriteit Nederland, maar ook door groeperingen die op stralingsgevaren wijzen. KPN heeft de voorkeur voor drie locaties in Haarlo, de aanwezigen konden middels muntjes aangeven waar men de voorkeur voor had, dan wel geen mening.
Namens Gemeentebelangen Berkelland was Arnold Kion aanwezig bij deze bijeenkomst