De slimste weg van Nederland

Namens Gemeentebelangen was Ingrid op 12 december 2017 aanwezig op de bijeenkomst over de Nettelhorsterweg bij de Melktap in Geesteren. De provincie Gelderland gaat deze weg in 2020 aanpakken. Vijf initiatiefnemers, die wonen aan of nabij de Nettelhorsterweg, willen bereiken dat deze weg veiliger stiller, schoner en mooier wordt en bovendien duurzame energie gaat opwekken, met andere woorden ‘De slimste weg’ wordt.

Na de ideeën van de vijf initiatiefnemers en presentaties van drie inspirerende inleiders was het woord aan de ruim zestig aanwezigen. In  groepjes werd gesproken over de thema’s gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Daar kwamen veel ideeën en wensen naar voren, zoals bijvoorbeeld een verwarmde weg, een veilige oversteek en de wens voor een parallelweg.  Alle ideeën worden bekeken door de initiatiefnemers.

Via dit burgerinitiatief willen de initiatiefnemers in gesprek komen met alle betrokken partijen. Een prima initiatief!