Inloopdag Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking

De gemeente Berkelland organiseerde op 29 november 2017 een inloopdag over de Beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE) Berkelland. Bewoners en bedrijven waren van harte welkom om hun vragen stellen. Een aantal medewerkers van de gemeente gaf een toelichting aan de hand van diverse kaarten en een computerprogramma waarbij zonneweiden en windmolens in het Berkellandse lanschap werden geprojecteerd. Gemeentebelangen Berkelland was ook aanwezig en merkte op dat deze inloopdag een groot succes was. Er waren veel belangstellende waaronder zelfs een aantal bewoners met plannen voor het plaatsen van windmolens en zonnepanelen.GB