Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen

In de Algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Berkelland is Anjo Bosman unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Anjo Bosman, de huidige fractievoorzitter van Gemeentebelangen Berkelland, woont in Borculo.

Zij zit in de huidige raadsperiode in de commissie zorg als raadslid van Gemeentebelangen Berkelland. Als fractievoorzitter is zij betrokken geweest bij de onderhandelingen met de andere partijen, bij de coalitie onderhandelingen, coalitiebesprekingen en het schrijven van het coalitieakkoord. Daarnaast heeft ze haar bijdrage geleverd aan het schrijven van het nieuwe verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Berkelland.

De afgelopen vier jaar is zij als raadslid ook afgevaardigde voor Berkelland in de Rekenkamer.
Op maatschappelijk vlak is ze actief geweest in de sport, het onderwijs, haar eigen onderneming en als vrijwilliger bij verschillende instanties, onder andere de Septemberfeesten in Borculo.

Anjo Bosman is een verbinder, is toegankelijk en staat open voor inbreng van onze inwoners. Samen met de fractie van Gemeentebelangen Berkelland is ze de afgelopen vier jaren veel aanwezig geweest bij festiviteiten en bijeenkomsten. Met mensen in gesprek gaan, horen wat er leeft en meedenken in oplossingen en mogelijkheden zijn voor haar belangrijk. Vooral de onafhankelijkheid van Gemeentebelangen Berkelland en het bewaken van de lokale belangen staan voorop.

Anjo Bosman is met Gemeentebelangen Berkelland uw lokale stem in Berkelland , “lokaal doen wat lokaal kan” staat hoog in het vaandel . Berkelland is de moeite waard en Gemeentebelangen Berkelland zal zich daar voor blijven inzetten.
De volledige kieslijst van Gemeentebelangen Berkelland zal binnenkort bekend gemaakt worden op onze website: www.gbberkelland.nl en op Facebook.