Kulturhus 't Stieltjen en de Zunnenkamp

Maatwerkadvies

Kulturhus ’t Stieltjen Haarlo: € 18.300 eenmalig en jaarlijks € 13.000
Zunnenkamp in Geesteren: € 93.600 eenmalig en jaarlijks € 15.000

Als je als partij leefbaarheid en vitaliteit belangrijk vindt dan moet je ook willen kijken naar de middelen die je hebt om dit te behouden. Samen met het bestuur en gebruikers van een dorpshuis moet je zoeken naar oplossingen. Oplossingen die er toe doen, die op maat zijn en een toekomstperspectief bieden. Er moet ook een breed draagvlak bij de inwoners en gebruikers van dit dorpshuis zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om afspraken te maken aan welke voorwaarden een dorpshuis moet voldoen om de subsidie te ontvangen.

Op maat, en dat was ook de opdracht van de raad, is er zorgvuldig gekeken naar de stand van zaken. Er is een vitaliteitsscan gemaakt, er is gekeken naar het meerjarenonderhoudsplan en naar bestaande subsidieregelingen. De uiteindelijke conclusie is dat er structureel en incidenteel geld nodig is.

 

Het college heeft ons toegezegd voor 1 januari alle dorpshuizen die mee willen doen in beeld te brengen en dan te komen met een overzicht van de structurele kosten voor alle dorpshuizen.

Als we een dorpshuis willen helpen moeten we op maat een oplossing zoeken, dit is ook het uitgangspunt in dit beleid en GB kan zich daar in vinden. Geen half werk of een druppel op een gloeiende plaat maar een gedegen oplossing. En waarom uitstellen? GB ziet het nut en de noodzaak daarvoor niet in. De kosten zijn bekend en wij willen die middelen per direct uitkeren. GB ziet het belang van een goed functionerend dorpshuis in een kleine kern. En als je dat belang in ziet, hoor je ook te kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Er zijn in het voorstel van het college afspraken gemaakt dat de dorpshuizen hun inspanningen ook moeten blijven verrichten. Voor GB is dat voldoende.

Het moge duidelijk zijn dat wij het amendement van de VVD, om eerst alle kosten in beeld te brengen en prestatievoorwaarden op te voeren niet steunen.

Ook willen wij een overzicht ontvangen van de structurele kosten van dorpshuizen in het algemeen maar knippen de incidentele uitkering niet los van de structurele bijdrage. Wij zijn daar niet voor, na gedegen voorbereiding en onderzoek weten we wat het gaat kosten en daar verandert uitstel niets aan. Door eerst weer een besluitvorming te moeten doen na presentatie van alle kosten, loopt het proces voor de dorpshuizen vertraging op. Het Stieltjen en de Zunnenkamp moeten weten waar ze aan toe zijn en dat is met dit voorstel gegarandeerd.

Helaas heeft de raad anders beslist op 19 september jl en worden de structurele kosten niet per direct uitgekeerd. Dit loopt o.i. vertraging op. GB stemde als enige partij tegen het amendement van de VVD.