Motie voedselbank

Enkele weken geleden heeft de fractie van Gemeentebelangen een afschrift gekregen van een brief die de voedselbank gestuurd had aan het college.

De inhoud was het afwijzen van extra subsidie door het college voor de voedselbank.

De fractie van GB vond het haar sociale plicht de voedselbank te helpen en dat het al te gek is dat in Nederland mensen gebruik moeten maken van een voedselbank.

De fractie van GB heeft daarom het initiatief genomen een motie op te stellen om de voedselbank toch de gevraagde subsidie te bieden. De fractie heeft steun gezocht bij andere partijen en deze ook gevonden.

De motie is vervolgens in een zo groots mogelijke meerderheid aangeboden en aangenomen.

Het college zal de motie uitvoeren en de subsidie alsnog uitkeren.

Inmiddels van de voedselbank vernomen dat zij blij zijn met het initiatief van GB en verheugd dat de gevraagde subsidie alsnog wordt verkregen.