Bijeenkomst over plussenbeleid

Op dinsdagavond 12 september waren drie leden van Gemeentebelangen Berkelland aanwezig bij de bijeenkomst van de gemeente Berkelland over het plussenbeleid. Er waren bewoners, veehouders, raadsleden en vertegenwoordigers van adviesbureaus, LTO en Milieudefensie.

Het plussenbeleid is nieuw beleid dat de gemeente Berkelland moet gaan opstellen om uitbreidingen van niet-grondgebonden veehouderijen (intensieve veehouderij) mogelijk te maken. Dit heeft te maken met het vastgestelde plussenbeleid van de provincie Gelderland. De insteek is:

het op gang brengen van een dialoog tussen veehouders die willen uitbreiden en de omwonenden.Het investeren in duurzame maatregelen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, milieu en/of dierenwelzijn. Dit zijn de zogenaamde plussen, de extra maatregelen bovenop de maatregelen als gevolg van het vastgestelde beleid.

Op de avond werd ook het geurbeleid besproken. De gemeenteraad heeft met motie gevraagd het geurbeleid opnieuw vast te stellen. Naast landelijk beleid kunnen gemeenten zelf geurbeleid opstellen.

De avond gaf goed weer wat het dilemma is: eerste het bestemmingsplan buitengebied opstellen of eerst het plussenbeleid en het daarmee samenhangende geurbeleid vaststellen. Een interessante avond waarop de diverse standpunten aan de orde kwamen.