Excursie natuurpark Kronenkamp in Neede

Op woensdagavond 30 augustus was Gemeentebelangen Berkelland met vier personen aanwezig bij de excursie Kronenkamp bij de voormalige rioolwaterzuivering. De waterzuivering is gebouwd in 1957 en heeft dienst gedaan tot 2002.

IVN Oost Achterhoek en St. Vleermuizendorp Neede hebben op 20 februari 2017 een stichting opgericht om samen met wijkbewoners de voormalige waterzuivering Neede te transformeren tot een inspirerend natuurpark.

Het enthousiaste bestuur van de stichting Natuurpark Kronenkamp leidde ons rond op het terrein. De grote silo van de waterzuivering, de betonnen randen van de voormalige slibvelden en de pomphuizen zijn stille getuigen van een grote waterzuivering voor Neede en Noordijk.

De landschapsarchitecte laat ons zien hoe het gaat worden: een openbaar park waarin de industriële elementen van de waterzuivering behouden blijven en een nieuwe functie krijgen. De grootste silo wordt verbouwd tot expositieruimte waarin een permanente expositie wordt getoond over de vleermuizen door de stichting vleermuizen Neede. Een kleinere silo wordt ingericht als verblijf voor de vleermuizen. Een derde silo moet een vleermuisbeleving worden.

Er is gestart met het “open” maken van het overwoekerde terrein en komend voorjaar wordt gestart met de expositieruimte. Als de plannen zijn gerealiseerd moet het hele terrein energieneutraal zijn (warmtepomp en zonnepanelen) en er wordt er gewerkt met vrijwilligers, leerlingen van praktijkschool Maxx en basisschool De Hofmaat uit Neede.

Op 19 september neemt de raad een besluit over het bestemmingplan Kronenkamp.

2017 08 30 bezoek Kronenkamp foto 2