Wij regelen geen dingetjes....

Afbeelding1

We merken dat de campagne is begonnen. Voor ons een goed moment om aan het publiek duidelijk te maken wat onze visie is. Ten eerste is ons primaire doel om ons sterk te maken voor Berkelland en de inwoners van Berkelland.

Ons programma heeft veel punten benoemd die wij belangrijk vinden voor onze leefomgeving en voor de inwoners van Berkelland. Nieuwe ideeën en initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van onze leefomgeving.

Wij willen ons daarom concentreren op datgene wat wij hebben te melden en niet op datgene wat andere partijen wel of niet goed doen. Onze ambitie is om als gemeenteraad en coalitie maximaal samen te werken op de punten die belangrijk zijn voor de gemeente en haar inwoners. Politiek belang vinden wij onderschikt aan de doelen die wij als gemeentelijke politiek willen bereiken.

Samen werken aan een visie voor de toekomst. De stip op de horizon zetten en daar naar toe werken. Als dat lukt dan komen de korte termijn “dingetjes” vanzelf.

Lees ons programma en zie onze stip op de horizon. Een pakket aan initiatieven en ideeën waarmee we de komende aan de slag kunnen.

Gemeentebelangen Berkelland worden niet gestuurd “van boven af”. Onze partij is onafhankelijk en kan zich daar concentreren op lokale zaken. Zaken die wij als Berkellanders belangrijk vinden!