De Democratiefabriek

Op uitnodiging van de gemeente stond de tentoonstelling “De Democratiefabriek” een week bij Kerkemeijer in Borculo. De Democratiefabriek is een interactieve, mobiele tentoonstelling waarin jongeren vanaf 10 jaar kunnen onderzoeken wat democratie is. De Democratiefabriek helpt hierbij met het stellen van kritische vragen. Jongeren ontdekken dat democratie onder andere gaat over normen en waarden, houding en gedrag. Ook Gemeentebelangen Berkelland heeft ondersteuning verleend aan dit project.
Een leuke en educatieve manier om de democratie te ontdekken!

Ursula Drexhage (raadslid / commissielid Sociaal)

Mijn naam is Ursula Drexhage en woon alweer 35 jaar in Eibergen. Ik ben geboren in Bussum en via omwegen ben ik in deze prachtig gemeente terecht gekomen.
Naast mijn politieke werk ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg als coördinator Herstel.
Die vraag was een logische vraag want ik was al jaren actief én een van de oprichters van BurgerBelangen Eibergen, een belangengroep die in het verleden actie gevoerd heeft. Zo zijn we druk geweest met Villa Smits, N18 en eventuele aansluiting bij Enschede.

Een actiegroep is natuurlijk wel wat anders als een politieke partij, maar beide hebben voor mij wel hetzelfde uitgangspunt. Als je iets wilt veranderen zal je daar zelf wat aan moeten doen, in actie moeten komen. Dus actief worden binnen Gemeentebelangen Berkelland was voor mij een logisch gevolg. Ik zit sinds 2006 in de gemeenteraad. Mijn portefeuille is het Sociale domein. Gezondheid en welbevinden van elke mens is erg belangrijk. Als gemeente hebben wij daar ook een rol in. Diverse wet en regelgeving dient ervoor te zorgen dat elke burger, ook burgers met een beperking, mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven. Ik maak me daar sterk voor, binnen de mogelijkheden die een gemeente heeft. Mijn slogan is; "als het niet kan zoals het moet....dan moet het maar zoals het kan."

Merel Baarssen (fractieassistent)

Mijn naam is Merel Baarssen en ik woon in Borculo.
Na mijn studie Bestuurskunde wilde ik graag feeling blijven houden met de politiek, weten wat er speelde in mijn eigen omgeving en daar wellicht ook zelf invloed op kunnen uitoefenen.
Ook vond ik dat er te weinig jongeren betrokken waren bij de politiek. De keus om lid te worden van destijds Gemeentebelangen Borculo was dan ook snel gemaakt: een lokale partijen voor de inwoners die geen politieke kleur bekent. Na de herindeling was het voor mij een logisch vervolg om lid te worden van Gemeentebelangen Berkelland. Samen gaan we voor een leefbare gemeente waar het goed wonen en werken is voor alle inwoners.
Ik ben nu al een aantal jaar fractieassistent en doe dat met veel plezier.

Janet Limonard - Voorzitter

Mijn naam is Janet Limonard-Harkink en ik ben sinds januari 2016 voorzitter van Gemeentebelangen Berkelland.
Al vanaf mijn jeugd ben ik geïnteresseerd in actuele gebeurtenissen en politiek. Ik vind het dan ook fijn dat ik die interesse voor GB Berkelland kan inzetten. Sinds drie jaar ben ik actief binnen GB Berkelland. Eerst als lid van de pr-commissie, vervolgens als secretaris van het bestuur en nu als voorzitter van het bestuur.

In 1958 ben ik geboren in Geesteren (destijds nog een kerkdorp van Borculo). Via enkele omzwervingen ben ik weer in de Achterhoek, in Borculo, terechtgekomen, waar ik als (literair) vertaler werk. Daar woon ik ook met veel plezier aan de Berkel en daar geniet ik dagelijks van. Ik ben gehuwd met Guus Limonard, moeder en stiefmoeder van zes volwassen kinderen en oma van drie kleinkinderen. In mijn vrije tijd zing ik bij het AGK Borculo en Primavera, en samen met mijn man golf ik op ’t Zelle in onze buurgemeente Bronckhorst.
Als u iets met mij wilt overleggen, kunt u mij bereiken via het secretariaat van GB Berkelland of via janet.limonard@telfort.nl

Ivo Garritsen – Raadslid / Sociaal

Mijn naam is Ivo Garritsen. Geboren en getogen in Borculo. Sinds (?) lid van GB.
Mijn keuze voor GB is vooral om wat te kunnen betekenen voor de bewoners van Berkelland, daarnaast heb ik voor GB gekozen omdat de partij geen politieke kleur heeft.
Ik ben zelf o.a. werkzaam geweest als ondernemer in de horeca, in de jeugdzorg en bij Hameland, dus is mijn horizon redelijk breed.

Na de verkiezingen werd gevraagd of ik zitting wilde nemen in de commissie Ruimte, een mooie en interessante uitdaging. Veel geleerd en als buitenmens zijnde erg betrokken.
Door ziekte van 1 van onze raadsleden heb ik deze tijdelijk 2x mogen vervangen. Na deze periodes kwam de vraag of ik het niet definitief wilde invullen, aangezien het zieke raadslid niet zou terugkomen.
Na er goed over nagedacht te hebben ga ik deze uitdaging en verantwoordelijkheid aan voor de resterende coalitieperiode. Nu zit ik niet meer in de commissie Ruimte maar als raadslid in de commissie Sociaal, daar ligt meer mijn hart.

Wij regelen geen dingetjes...

Afbeelding1

Regeren is vooruitzien en niet alleen bezig zijn met ad hoc zaken. Wij willen op basis van een visie werken aan een toekomst, niet op basis van korte termijn invulling.