Achterhoeksradenforum

In de raadsvergadering van 19 december werd de ontwikkeling van de Regio Achterhoek besproken. Het voorstel hield onder meer in dat er een Achterhoeksradenforum zou komen met daarin 171 leden. Juridisch klopten er naar de mening van Gemeentebelangen meerdere punten in het voorstel niet. Gemeentebelangen is geen tegenstander van samenwerking in regionaal verband, maar het moet duidelijk een meerwaarde hebben voor Berkelland.
Wij zijn in ieder geval geen voorstander van één gemeente Achterhoek.
Een ingediend amendement hebben wij omarmd en mede ondertekend. Dit amendement houdt in dat wij niet hebben ingestemd met het voorstel. Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de opdracht te geven om verdere samenwerking te bevorderen en het voorzitterschap te laten rouleren onder de Achterhoekse burgemeesters. Ook de bekostiging van de regionale samenwerking moet beter worden verdeeld onder de drie O's, de overheid, de ondernemers en het onderwijs.

Nieuwe kandidaten lopen mee!

Nieuwe kandidaten lopen mee!

Nieuwe kandidaten die namens Gemeentebelangen Berkelland op de kandidatenlijst staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, lopen nu al mee met de huidige fractie. Bij de ruimtelijke onderwerpen kijkt Patrick Hulshof mee, bij bestuurlijke zaken is dat Andre Stoltenberg en bij Sociaal onderwerpen kijken Kees Vedder en Aline Pot mee. Zo krijgen zij al een kijkje achter de schermen van de raad en de raadscommissies en komen goed beslagen ten ijs!

 

Raadsvergadering 19 december 2017

Motie vreemd aan de agenda:

GB heeft de motie voor statiegeld op kleine PET-flessen en blikjes, ingediend door Groen Links gesteund omdat wij ook aandacht hebben voor overlast van zwerfvuil. En dit probleem willen aanpakken.

GB heeft meerdere malen gepleit voor meer middelen om zwerfvuil, hondenpoep etc aan te pakken. Elke kleine stap om dit te realiseren ondersteunen we van harte. Dit is ook te lezen in ons verkiezingsprogramma.

Laat Berkelland zich maar uitspreken voor statiegeld op kleine blikjes en PET-flessen en het liefst ook voor kleine glazen flesjes. Laten we hier landelijk aandacht voor vragen en ons aansluiten bij de Statiegeld Alliantie. Het is misschien niet direct een lokale kwestie maar het is zeker een Berkellands belang dat er minder zwerfvuil op straat terecht komt. Goed initiatief en van harte ondersteund.

Motie is aangenomen in de Raad.

Weg met die witte vlek

Op 12 december 2017 was er een inloopavond in Haarlo over het plaatsen van een zendmast.

Haarlo is een witte plek voor wat betreft ontvangst mobiele telefonie.
Er werd informatie verstrekt door Gemeente Berkelland, KPN, Zendautoriteit Nederland, maar ook door groeperingen die op stralingsgevaren wijzen. KPN heeft de voorkeur voor drie locaties in Haarlo, de aanwezigen konden middels muntjes aangeven waar men de voorkeur voor had, dan wel geen mening.
Namens Gemeentebelangen Berkelland was Arnold Kion aanwezig bij deze bijeenkomst

De slimste weg van Nederland

Namens Gemeentebelangen was Ingrid op 12 december 2017 aanwezig op de bijeenkomst over de Nettelhorsterweg bij de Melktap in Geesteren. De provincie Gelderland gaat deze weg in 2020 aanpakken. Vijf initiatiefnemers, die wonen aan of nabij de Nettelhorsterweg, willen bereiken dat deze weg veiliger stiller, schoner en mooier wordt en bovendien duurzame energie gaat opwekken, met andere woorden ‘De slimste weg’ wordt.

Na de ideeën van de vijf initiatiefnemers en presentaties van drie inspirerende inleiders was het woord aan de ruim zestig aanwezigen. In  groepjes werd gesproken over de thema’s gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Daar kwamen veel ideeën en wensen naar voren, zoals bijvoorbeeld een verwarmde weg, een veilige oversteek en de wens voor een parallelweg.  Alle ideeën worden bekeken door de initiatiefnemers.

Via dit burgerinitiatief willen de initiatiefnemers in gesprek komen met alle betrokken partijen. Een prima initiatief!

Inspirerend etentje kandidaten GB

Na het vaststellen van de kandidatenlijst, hebben we afgelopen woensdagavond 29 november 2017 nader kennis met elkaar gemaakt.

Alle kandidaten van de lijst waren aanwezig tijdens een gezellig etentje, waarbij ook de partners van de kandidaten waren uitgenodigd. Tijdens een hapje en drankje hebben de kandidaten elkaar beter leren kennen, waarbij ook nieuwe ideeën zijn ontstaan. Al met al een gezellige avond: een mooie start van een goede samenwerking in de aanloop naar de verkiezingen.