Voormalige Hema Borculo

Verpaupering in de ring rond het centrum van Borculo wil niemand. Het voormalige pand van de Hema op het adres Voorstad 15-17 in Borculo staat al enkele jaren leeg, heeft achterstallig onderhoud en ziet er vervallen uit. Dat is geen visitekaartje voor de stad.

 Het blijkt moeilijk een koper voor het pand te vinden. Vandaar dat de gemeente het pand nu koopt om verdere verpaupering tegen te gaan en de ring rond het centrum te vergroenen.

 LG Dance had ook interesse in het pand. 

Gemeentebelangen vindt initiatieven van bewoners en bedrijven van groot belang. Helaas zien wij bij het plan van LG Dance GEEN plan en onderbouwing.

 De huidige omgeving van Voorstad 15-17 is vooral versteend. Door de aankoop en sloop van het pand Voorstad 15-17 ontstaat er een kans maatregelen te nemen in het kader van de klimaatadaptatie, dat wil zeggen: waterberging en groen.