Gemeentebelangen Berkelland is de afgelopen week bij meerdere activiteiten aanwezig geweest.

Woensdag 17 oktober waren we op bezoek op de Laarberg, hier werd de raad geïnformeerd over wat er al gerealiseerd is aan bedrijvigheid en wat er in de naaste toekomst nog gaat komen. Op de fiets is het terrein bekeken, waar o.m. een zonneakker is aangelegd. Daarnaast is de bereikbaarheid ter sprake gekomen.

Donderdagochtend werd de Berkellanddag bezocht. Hier was een inspirerende inleiding van Dr. Scholten over Kringlooplandbouw. Zou mooi zijn als dit onderwerp gerealiseerd zou kunnen worden. In deelsessies werd o.m. gesproken over de asbesttrein en het verduurzamen van monumenten.

Donderdagavond hebben we kennis gemaakt met de LTO, afdeling Oost-Achterhoek. Hier werden we geïnformeerd hoe de landbouwsector inspeelt op alle ontwikkelingen die met duurzaamheid en circulaire landbouw te maken hebben. Als afsluiting werd een veehouderij in Geesteren bezocht.

Vrijdagmiddag 19 oktober waren we aanwezig bij de opening van de energiebeurs te Eibergen. Standhouders presenteren zich hier om aan te geven wat, met name voor de particulier, de mogelijkheden zijn om de doelstelling Berkelland Energieneutraal in 2030 te kunnen realiseren.