In aanloop naar de verkiezingen

In vijf debatten heeft onze lijsttrekker Anjo Bosman de speerpunten van Gemeentebelangen Berkelland verwoord. Tijdens deze levendige debatten zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de Berkellandse partijen besproken. Hieronder in het kort enkele standpunten van Gemeentebelangen Berkelland (GB) die zijn besproken. 

 • Bestemmingsplan buitengebied: GB wil zo snel mogelijk een gedegen juridisch verantwoord plan waar én het plussenbeleid én een geuranalyse wordt pgepakt.
  GB wil voorkomen dat opnieuw het volgende bestemmingsplan wordt afgekeurd.
  Het heeft al veel te lang geduurd.
 • Woonvisie: minder star met de regels meer lef! Als de vraag verandert, moet het aanbod meegroeien.
 • Armoede: niemand hoort in armoede te leven in Berkelland. Belangrijk is om deze gezinnen te helpen en dit op tijd te signaleren. Iedereen doet mee in onze samenleving!
 • Krimp: we gaan te krampachtig om met de krimp, geen doemdenken meer. We gaan ons flexibeler opstellen en zorgen dat er werk , woningen en recreatie is.
 • Sport/cultuur en muziek: deze horen bij onze samenleving en de overheid heeft hierbij een taak om dit te ondersteunen.
 • Leefbaarheid: behoud van leefbaarheid in de kleine kernen heeft te maken met woningen, onderwijs en werk. We zorgen dat de eigen identiteit van een kern behouden blijft en dat er faciliteiten zijn.
 • Duurzaamheid en energiebesparing: dit zijn speerpunten van GB. We willen de wereld een stukje mooier achterlaten.
 • De zorg: dit moet toegankelijk en goed geregeld zijn. Niemand mag tussen wal en schip vallen! We willen flexibel omgaan met initiatieven.

In alle beleid staat voorop: Lokaal doen wat lokaal kan!
Kom woensdag 21 maart aanstaande stemmen en kies lijst 3
Gemeentebelangen Berkelland.