Slotdebat

Op woensdag 14 maart vond het slotdebat plaats in de grote zaal van ‘’t Spieker. Ook op deze avond waren alle lijsttrekkers aanwezig. Eerst werd per twee- of drietal lijsttrekkers gedebatteerd, daarna met alle lijsttrekkers. Ook kreeg het publiek gelegenheid vragen te stellen aan de lijsttrekkers.

Onze lijsttrekker Anjo Bosman beet samen met de lijsttrekker van D’66 het spits af. Zij debatteerden over de stelling “Mensen in de bijstand moeten verplicht een tegenprestatie leveren”. Beiden gaven aan dat zij de tegenprestatie waardevol vinden, vooral ook als investering voor de mens zelf. Door het leveren van een tegenprestatie doen mensen sociale contacten op, krijgen mensen ritme en doen weer mee. Daarbij is het een investering die van pas kan komen bij het vinden van werk.

Daarna werd door de lijsttrekker van CDA, OBL en Groen Links gedebatteerd over de stelling “Agrarische bedrijven mogelijk onbeperkt uitbreiden”. CDA is voor, Groen Links is tegen en OBL geeft aan voor te zijn waar dat mogelijk is. Gemeentebelangen is tegen onbeperkte uitbreiding van agrarische bedrijven. Gemeentebelangen Berkelland wil met vaart naar een nieuw bestemmingsplan buitengebied. Meten is weten! We kiezen daarom voor het gelijktijdig uitvoeren van een geuranalyse en het opstellen van een gemeentelijk plussenbeleid. Daarmee stappen we niet op de rem maar gaan voor een juridisch houdbaar, zorgvuldige opgesteld bestemmingsplan.

 

De laatste stelling “Ook als de bevolking krimpt mogen er woningen worden gebouwd” was voor de lijsttrekkers van VVD en PvdA. VVD is voor bouwen, PvdA wil alleen bouwen voor jongeren en ouderen. Gemeentebelangen Berkelland wil graag bouwen voor jongeren, ouderen en daarbij ook kijken naar tijdelijke woningen in de kernen.

Na soms pittige discussies werd de avond rond kwart voor tien afgesloten. De aanwezigen kunnen op basis van het debat hun keus gaan maken. Op naar 21 maart!