Debat kleine kernen

De gezamenlijke belangengroepen van alle kleine kernen in Berkelland organiseerde op donderdagavond 8 maart een verkiezingsdebat in DAR in Rietmolen. Alle lijsttrekkers waren aanwezig, namens Gemeentebelangen: Anjo Bosman. Er waren veel belangstellenden waaronder ook veel jongeren! Het debat werd gevoerd rond een aantal stellingen:

  • Wonen - Gemeente Belangen Berkelland vind dat er moet worden gekeken naar de behoefte in de kleine kernen. Aan de hand daarvan kunnen we bouwen voor de doelgroep, jongeren en ouderen.
  • Onderwijs - het onderwijs in de kleine kernen staat onder druk. Anjo Bosman gaf aan dat Gemeentebelangen Berkelland onderwijs van groot belang vindt voor de kleine kernen, het is de verbinding. De kwaliteit van onderwijs staat voorop. Om te zorgen dat scholen zo lang mogelijk in de kleine kernen blijven, moeten er functies gecombineerd worden, bijvoorbeeld met sport of dorpshuis.
  • Buitengebied - Gemeentebelangen Berkelland geeft aan dat wij een schitterend buitengebied hebben waar we trots op mogen en moeten zijn. We mogen dat wel wat meer uitdragen. Ook willen we snelheid en voortgang om te komen tot een zorgvuldig opgesteld, juridisch sterk bestemmingsplan buitengebied, waarbij onderzoek naar geur gelijk kan oplopen met het (door de provincie) verplicht in te stellen van het Plussenbeleid. Hierdoor wordt geen tijd verloren en ontstaat een sterk bestemmingsplan buitengebied.
  • Voorzieningen - Anjo Bosman geeft aan dat voorzieningen van belang zijn voor de cohesie in de kleine kernen, dit geeft de kernen ook hun eigen identiteit! Dat is van groot belang! Ook hier kan het nodig zijn om samen te werken als verenigingen.

Er ontstonden pittige discussies die door de gespreksleider in goed banen werden geleid. Afsluitend volgde een pitch van alle lijststrekkers met een oproep om op 21 maart te gaan stemmen. Anjo Bosman sloot af met: Doe lokaal wat lokaal kan, houdt als kleine kern je eigen identiteit en ga stemmen op 21 maart!