Debat economische zaken

Een volle zaal op 5 maart bij Prinsen in Haarlo. Platform BV Berkelland organiseerde een lijsttrekkersdebat in aanloop naar de verkiezingen op 21 maart aanstaande. Voor de pauze werden vier stellingen behandeld. Na de pauze kregen de aanwezigen in de zaal de mogelijkheid vragen te stellen. Hieronder een korte samenvatting van de reactie van onze lijsttrekker Anjo Bosman op de stellingen.
Met betrekking tot de krimp: Gemeentebelangen Berkelland vindt dat we niet krampachtig moeten omgaan met de krimp Proactief reageren op ontwikkelingen, werkt beter dan statisch/ reactief.
Met betrekking tot duurzaamheid: Gemeentebelangen Berkelland vindt dat de gemeente wel actief is. Denk bijvoorbeeld aan het Energie Uitvoerings Programma en de Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzame Energie, het energieloket, de postcoderoos, voorlichtingsavonden met inwoners, duurzaamheidsleningen, energiescans en het inrichten van een energieloket.
Met betrekking tot leegstand in winkelcentra: Gemeentebelangen Berkelland vindt dat we ook meer lef moeten gaan tonen, zowel de ondernemers als de gemeente.
Met betrekking tot het systeem van college van B&W en gemeenteraad: Gemeentebelangen Berkelland vindt dat Berkelland goed is, wij zijn niet voor een gemeente Achterhoek. Lokaal doen wat lokaal kan is onze slogan. Ook willen wij samenwerken met Twente, de gemeenten in de Achterhoek en met Duitsland. Berkelland blijft Berkelland: “Lokaal doen wat lokaal kan!”