Debat LTO

Op donderdag 22 februari vond het tweede verkiezingsdebat plaats, georganiseerd door LTO. Ook hier een mooie opkomst, circa 80 belangstellende. De stellingen hadden natuurlijk betrekking op onze agrariërs en het buitengebied. Alle lijsttrekkers waren aanwezig. Onze lijstrekker Anjo Bosman gaf aan dat Gemeentebelangen Berkelland vóór een herijking geurbeleid is, waarbij het geuronderzoek en het opstellen van het plussenbeleid gelijk op kan lopen. Op deze manier wordt er vaart gemaakt, zodat we ook verder kunnen met het bestemmingsplan buitengebied. Dit vindt gemeentebelangen Berkelland van belang voor iedereen in het buitengebied, agrariërs, bewoners en bedrijven.
Het verwijderen van asbestdaken was ook een punt dat aan de orde kwam. Gemeentebelangen Berkelland wil hier geen extra gemeentelijke subsidie voor uittrekken, maar wel samen met de eigenaren kijken naar mogelijkheden (lening, landelijke subsidie).
Ook duurzaamheid was een belangrijk onderwerp. Gemeentebelangen Berkelland gaat voor een energieneutraal Berkelland in 2028.Daarbij moeten alle mogelijkheden worden benut. Gemeentebelangen Berkelland wil niet met het vingertje wijzen en wil agrariërs niet verplichten tot bijvoorbeeld zonneweiden of juist zonnepanelen op daken. Die keus is aan de mensen zelf.
Het laatste onderwerp dat aan de orde kwam was het onderhoud van de bermen. Gemeentebelangen Berkelland is van mening dat de gemeente en de agrariërs dit in overleg kunnen onderhouden om zo het fraaie coulisselandschap aantrekkelijk te houden voor de eigen inwoners en de recreanten.