Bijeenkomst IKC (Integraal Kind Centrum) 't Simmelink

Op donderdag 22 februari was er voor ouders en buurtbewoners van het IKC (Integraal Kind Centrum) 't Simmelink een informatieve bijeenkomst omtrent de stand van zaken van dit IKC. IKC 't Simmelink zal ontstaan door de samenvoeging van de RK-basisscholen de Schakel en Regenboog te Eibergen. Er is in de afgelopen periode veel onderzocht en ook gekeken naar de (wettelijke) (on)mogelijkheden om te komen tot een nieuw concept. In de komende periode zal een keuze gemaakt gaan worden of het huidige gebouw aan de Ketterinksteeg wordt gerenoveerd danwel dat er nieuwbouw gepleegd gaat worden. Ook de invulling van de omgeving zal, in samenspraak met de bewoners, onder de loep genomen worden.

Gemeentebelangen Berkelland was bij de bijeenkomst aanwezig.