Eerste debat: geloof in de politiek

Op maandagavond 19 februari 2018 vond het eerste debat voor de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De avond werd georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Berkelland. Alle politieke partijen hadden een woordvoerder gestuurd, namens Gemeentebelangen Berkelland sprak onze lijsttrekker Anjo Bosman. Voor een volle zaal met meer dan honderd belangstellenden werden een aantal stellingen aan de woordvoerders voorgelegd.

  • Over de zorg, Gemeentebelangen Berkelland geeft aan dat er een zorgkaart moet komen, zodat mensen makkelijk kunnen zien waar ze terecht kunnen met hun zorgvragen.
  • Over armoede: Gemeentebelangen vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. Ook dat er naar de reden van de armoede moet worden gekeken.
  • Over het feit dat iedereen meedoet in de samenleving, een speerpunt van Gemeentebelangen Berkelland. Door de ondertekening van het ratificatieverdrag wordt hier nu in elk beleid aandacht aan besteed .
  • Over jongeren: Gemeentebelangen Berkelland vindt de mening van jongeren ook belangrijk en wil jongeren betrekken bij zaken die hen aangaan.
  • Over het bestemming buitengebied: Gemeentebelangen Berkelland wil zo snel mogelijk een nieuw bestemmingsplan buitengebied voor iedereen.