Watervisie gemeente Berkelland

De Watervisie Berkelland 2030 wordt een allesomvattende visie voor al het water in Berkelland. Op dinsdagavond 30 januari 2018 organiseerde de gemeente Berkelland samen met het Waterschap Rijn en IJssel een avond met informatie en discussie over de Watervisie. Ook Gemeentebelangen Berkelland was hierbij. De visie omvat thema’s als klimaat, waterkwaliteit, waterveiligheid, duurzaamheid en innovatie en ruimtelijke kwaliteit. In drie groepen werd over deze onderwerp gebrainstormd. Er werden veel ideeën geopperd waarbij de eenduidige conclusie luidde: de gemeente, het waterschap, inwoners, bedrijven en maatschappelijke initiatieven moeten gezamenlijk aan de slag.