De slimste weg

De slimste weg – studenten TU Delft aan de slag
Op woensdag 10 januari 2018 gonsde het van de energie bij de Melktap in Geesteren. Er waren 27 studenten uit verschillende landen: uit Nederland, India, Japan, Taiwan, Roemenië, Iran, Italië, Spanje en Kroatië. Zij ontwierpen voor de Nettelhorsterweg tussen Borculo en Lochem. Bij de presentatie waren ongeveer 25-30 aanwonenden. Ook Gemeentebelangen Berkelland was er.
Er werden negen korte presentaties gegeven rond drie thema's:
- Naar 100% elektrische en zelfrijdende auto's
- Meer verkeer, meer gezondheid, veiligheid en duurzaamheid
- Hardware: het testlab
De uitwerkingen werden met behulp van tekeningen gepresenteerd. Het gaf een groot aantal mogelijke oplossingen in techniek, maar ook in gedrag, communicatie en voorbeeldfunctie voor Nederland en zelfs daarbuiten. Het vervolgtraject is een uitwerking van een aantal mogelijke oplossingen.
Zie ook www.slimsteweg.nl

De slimste weg

Dag van de democratie

Dag van de democratie

Op 10 en 11 januari 2018 waren de Berkellandse Dagen van de Democratie!
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen maken leerlingen van het Staringcollege (3e en 4e klas) kennis met de politiek. De dag werd gehouden in het gemeentehuis. In groepjes werden alle politieke partijen bezocht en mochten de leerlingen vragen stellen. Alle politieke partijen waren aanwezig. Namens Gemeentebelangen Berkelland waren Arnold Kion, Rudi van de Esschert en Ingrid van Dijk aanwezig. Na een ronde langs alle fracties gaf een vertegenwoordiger van elke politieke partij een korte pitch waarin wordt aangegeven wat elke politieke partij belangrijk vindt. Twee super geslaagde dagen waarin de leerlingen kennis hebben gemaakt met de gemeentelijke politiek.

Dag van de democratie

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Berkelland

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Berkelland.
Maandagavond was er – sinds lange tijd – een nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis. Bij binnenkomst kregen we een fleurig drankje om te toosten (in de kleuren van Gemeentebelangen!. De burgemeester, wethouders en de secretaris wensten iedereen het beste voor het nieuwe jaar. Vervolgens hebben we handen geschud en de beste wensen uitgewisseld met de aanwezigen: veel raadsleden, commissieleden, mensen van bedrijven en organisaties, mensen van de politie en inwoners. Ook Gemeentebelangen Berkelland was met veel mensen aanwezig. Om iedereen het beste te wensen voor 2018 en om contacten aan te halen. De burgemeester heeft een toespraak gehouden. Belangrijkste punt was het feit dat we trots moeten zijn op onze gemeente: we hebben super technologie, mooie bedrijven en technische bedrijven die grote bekendheid hebben, een fotomodel en een musicus/dj. Zijn muziek klonk de verdere avond. Ook werd een opname vanuit een drone getoond met beelden van de nieuwe N18. Een geslaagde avond!

Achterhoeksradenforum

In de raadsvergadering van 19 december werd de ontwikkeling van de Regio Achterhoek besproken. Het voorstel hield onder meer in dat er een Achterhoeksradenforum zou komen met daarin 171 leden. Juridisch klopten er naar de mening van Gemeentebelangen meerdere punten in het voorstel niet. Gemeentebelangen is geen tegenstander van samenwerking in regionaal verband, maar het moet duidelijk een meerwaarde hebben voor Berkelland.
Wij zijn in ieder geval geen voorstander van één gemeente Achterhoek.
Een ingediend amendement hebben wij omarmd en mede ondertekend. Dit amendement houdt in dat wij niet hebben ingestemd met het voorstel. Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de opdracht te geven om verdere samenwerking te bevorderen en het voorzitterschap te laten rouleren onder de Achterhoekse burgemeesters. Ook de bekostiging van de regionale samenwerking moet beter worden verdeeld onder de drie O's, de overheid, de ondernemers en het onderwijs.

Nieuwe kandidaten lopen mee!

Nieuwe kandidaten lopen mee!

Nieuwe kandidaten die namens Gemeentebelangen Berkelland op de kandidatenlijst staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, lopen nu al mee met de huidige fractie. Bij de ruimtelijke onderwerpen kijkt Patrick Hulshof mee, bij bestuurlijke zaken is dat Andre Stoltenberg en bij Sociaal onderwerpen kijken Kees Vedder en Aline Pot mee. Zo krijgen zij al een kijkje achter de schermen van de raad en de raadscommissies en komen goed beslagen ten ijs!

 

Raadsvergadering 19 december 2017

Motie vreemd aan de agenda:

GB heeft de motie voor statiegeld op kleine PET-flessen en blikjes, ingediend door Groen Links gesteund omdat wij ook aandacht hebben voor overlast van zwerfvuil. En dit probleem willen aanpakken.

GB heeft meerdere malen gepleit voor meer middelen om zwerfvuil, hondenpoep etc aan te pakken. Elke kleine stap om dit te realiseren ondersteunen we van harte. Dit is ook te lezen in ons verkiezingsprogramma.

Laat Berkelland zich maar uitspreken voor statiegeld op kleine blikjes en PET-flessen en het liefst ook voor kleine glazen flesjes. Laten we hier landelijk aandacht voor vragen en ons aansluiten bij de Statiegeld Alliantie. Het is misschien niet direct een lokale kwestie maar het is zeker een Berkellands belang dat er minder zwerfvuil op straat terecht komt. Goed initiatief en van harte ondersteund.

Motie is aangenomen in de Raad.

'Discussie met 171 raadsleden best een ding'

ULFT- ,,Het voeren van een discussie met 171 raadsleden is bést een ding.'' Met dit eufemisme maakte Elvira Schepers, PvdA-raadslid uit Winterswijk, duidelijk dat zij vindt dat het radenforum niet uit alle raadsleden van de zeven gemeenten moet bestaan.

Lees meer

Weg met die witte vlek

Op 12 december 2017 was er een inloopavond in Haarlo over het plaatsen van een zendmast.

Haarlo is een witte plek voor wat betreft ontvangst mobiele telefonie.
Er werd informatie verstrekt door Gemeente Berkelland, KPN, Zendautoriteit Nederland, maar ook door groeperingen die op stralingsgevaren wijzen. KPN heeft de voorkeur voor drie locaties in Haarlo, de aanwezigen konden middels muntjes aangeven waar men de voorkeur voor had, dan wel geen mening.
Namens Gemeentebelangen Berkelland was Arnold Kion aanwezig bij deze bijeenkomst

De slimste weg van Nederland

Namens Gemeentebelangen was Ingrid op 12 december 2017 aanwezig op de bijeenkomst over de Nettelhorsterweg bij de Melktap in Geesteren. De provincie Gelderland gaat deze weg in 2020 aanpakken. Vijf initiatiefnemers, die wonen aan of nabij de Nettelhorsterweg, willen bereiken dat deze weg veiliger stiller, schoner en mooier wordt en bovendien duurzame energie gaat opwekken, met andere woorden ‘De slimste weg’ wordt.

Na de ideeën van de vijf initiatiefnemers en presentaties van drie inspirerende inleiders was het woord aan de ruim zestig aanwezigen. In  groepjes werd gesproken over de thema’s gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Daar kwamen veel ideeën en wensen naar voren, zoals bijvoorbeeld een verwarmde weg, een veilige oversteek en de wens voor een parallelweg.  Alle ideeën worden bekeken door de initiatiefnemers.

Via dit burgerinitiatief willen de initiatiefnemers in gesprek komen met alle betrokken partijen. Een prima initiatief!

Inloopdag Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking

De gemeente Berkelland organiseerde op 29 november 2017 een inloopdag over de Beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE) Berkelland. Bewoners en bedrijven waren van harte welkom om hun vragen stellen. Een aantal medewerkers van de gemeente gaf een toelichting aan de hand van diverse kaarten en een computerprogramma waarbij zonneweiden en windmolens in het Berkellandse lanschap werden geprojecteerd. Gemeentebelangen Berkelland was ook aanwezig en merkte op dat deze inloopdag een groot succes was. Er waren veel belangstellende waaronder zelfs een aantal bewoners met plannen voor het plaatsen van windmolens en zonnepanelen.GB

Lokaal Belang wint in Zevenaar en Rijnwaarden

ZEVENAAR - In Zevenaar en Rijnwaarden heeft Lokaal Belang de meeste zetels gekregen: 10. De opkomst blijft steken op 38,8 procent. Het CDA heeft zichzelf als morele winnaar uitgeroepen.

Na Lokaal Belang is de voorlopige uitslag: CDA 7 zetels; PvdA 3; SP 2; VVD 2; D66 1; Sociaal Zevenaar 1; GroenLinks 1.

Lees meer

Kieslijst Gemeentebelangen Berkelland is bekend

Op dinsdag 14 november heeft de Algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Berkelland de definitieve kieslijst voor de verkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld.

1            Anjo Bosman (Borculo) - lijsttrekker
2            Erika Ordelman (Neede)
3            Ingrid van Dijk (Ruurlo)
4            Rudi van de Esschert (Geesteren)
5            Arnold Kion (Eibergen)
6            Kees Vedder (Borculo)
7            Joke Pot (Borculo)
8            Aline Pot (Borculo)
9            André Stoltenberg (Gelselaar)
10          Patrick Hulshof (Noordijk)
11          Ivo Garritsen (Borculo)
12          Gerry Dollekamp (Borculo)
13          Bas Steinkamp (Eibergen)
14          Rinus Petiet (Ruurlo)

De kieslijst is vooral samengesteld op expertise, ambitie, jong en oud en het lokale gevoel voor Berkelland. “Lokaal doen wat lokaal kan” is een belangrijk item binnen GB. Ook het willen vertegenwoordigen van je eigen kern en je samen sterk willen maken voor Berkelland. Een goede lijst met veel potentie!

“Samen zijn we GB en samen gaan we voor Berkelland”!

Werkbezoek N18

Op 8 november jl. heeft het college en een groot deel van de raadsleden een werkbezoek gebracht aan de N18. Ook Gemeentebelangen Berkelland was aanwezig.

Rijkswaterstaat en Noaber 18 gaven een korte toelichting aan de hand van foto’s en kaartmateriaal. Daarna reedt het gezelschap met de bus over de nieuwe N18 tussen Groenlo en Haaksbergen. Een groot deel van deze weg is nu in gebruik als bouwweg.

Er werd druk gewerkt aan de zogeheten kunstwerken, dat zijn de bruggen en viaducten, die op dit traject worden gerealiseerd. Ook zagen we de parallelwegen die zijn aangelegd om de doorsneden wegen weer te laten aansluiten op het wegennet.

Nog even geduld, eind april 2018 wordt de weg opgeleverd en kan iedereen er overheen rijden.

N18

Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen

In de Algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Berkelland is Anjo Bosman unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Anjo Bosman, de huidige fractievoorzitter van Gemeentebelangen Berkelland, woont in Borculo.

Zij zit in de huidige raadsperiode in de commissie zorg als raadslid van Gemeentebelangen Berkelland. Als fractievoorzitter is zij betrokken geweest bij de onderhandelingen met de andere partijen, bij de coalitie onderhandelingen, coalitiebesprekingen en het schrijven van het coalitieakkoord. Daarnaast heeft ze haar bijdrage geleverd aan het schrijven van het nieuwe verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Berkelland.

Lees meer