Motie nucleair afval Ahaus

Tijdens de raadsvergadering van 11 december 2018 heeft Gemeentebelangen een motie ingediend waarin steun wordt uitgesproken aan de gemeente Ahaus in Duitsland. Ahaus eist van diverse Duitse overheden dat er geen extra opslag van nucleair afval in het afvaldepot gaat plaatsvinden. Ook roept men op dat de daarvoor benodigde 150 transporten niet zullen plaatsvinden. Deskundigen geven aan dat er geen risico's zijn, maar als er iets gebeurt is de ellende niet te overzien. En dat stopt echt niet bij onze gemeentegrens.

Lees meer

Algemene ledenvergadering

Afgelopen donderdagavond 29 november jl. is er tijdens de jaarlijkse 'Algemene Ledenvergadering' van de vereniging Gemeentebelangen Berkelland, die werd gehouden in Neede bij Grand Café de Hofmaat, een nieuw dagelijks bestuur gekozen.
Gerrit Gonning, al eerder vele jaren actief en mede grondlegger van Gemeentebelangen Berkelland is benoemd tot voorzitter van het bestuur. 
Mels van Rijsewijk, sinds vorig jaar december als penningmeester al actief in het bestuur, en is nu officieel benoemd in dezelfde rol.
Nieuwkomer en hekkensluiter in het Dagelijks bestuur voor de vereniging is als secretaris gekozen: Joyce Roescher. 

'Het is ons allen een grote eer actief te mogen zijn in het bestuur en zodoende vanuit onze rol te kunnen bijdragen aan het lokale karakteristieke geluid van Gemeentebelangen Berkelland.

Lees meer

Informatieavond onderwijshuisvesting Berkelland

Gisterenavond een interessante informatieavond gehad over onderwijshuisvesting in Berkelland.

Besproken zijn: 
o Zorgplicht Gemeente t.a.v onderwijs en onderwijsgebouwen
o Normvergoeding overheid
o Onderhoud schoolgebouwen, wie is verantwoordelijk
o Renovatie van schoolgebouwen.
o Wetswijziging VNG, PO-raad, VO-raad-Integrale Kind Centra

Fijn om als raad meegenomen te worden in deze materie en goed om inzicht te krijgen in de dilemma’s die kunnen voordoen. Namens Gemeentebelangen was Rudi aanwezig.

De PMD-container komt er aan!

Op dinsdag 13 november 2018 heeft de raad ingestemd met het gescheiden inzamelen van Plastic, Metaal en Blik (PMD) door middel van de PMD-container. 

De gemeente gaat nu van start met het aanbestedingstraject voor de aankoop van de containers. Het plan is de containers half 2019 in gebruik te nemen.

Het doel is afval zoveel mogelijk vooraf laten scheiden door de gebruikers. Hierdoor kunnen we er samen, bewoners en gemeente, voor zorgen dat er minder restafval komt.  Nu wordt er nog nog meer dan 250 kilogram per persoon per jaar ingezameld. Met de nieuwe container en het in gebruik nemen van de groene container (groente-, fruit- en tuinafval) gaan we voor maximaal 100 kilogram restafval per persoon per jaar!

Kinderpardon

In de raadsvergadering van 13-11-2018 heeft Gemeentebelangen samen met de partijen PvdA, GroenLinks en OBL een motie ingediend over het Kinderpardon. CDA, VVD en D66 steunden onze motie niet helaas. Zij laten dit onderwerp over aan de landelijke politiek en kiezen ervoor om een signaal voor versoepeling via eigen kanalen af te geven. De motie is hierdoor niet aangenomen. 

Lees meer

Voormalige Hema Borculo

Verpaupering in de ring rond het centrum van Borculo wil niemand. Het voormalige pand van de Hema op het adres Voorstad 15-17 in Borculo staat al enkele jaren leeg, heeft achterstallig onderhoud en ziet er vervallen uit. Dat is geen visitekaartje voor de stad.

 Het blijkt moeilijk een koper voor het pand te vinden. Vandaar dat de gemeente het pand nu koopt om verdere verpaupering tegen te gaan en de ring rond het centrum te vergroenen.

 LG Dance had ook interesse in het pand. 

Gemeentebelangen vindt initiatieven van bewoners en bedrijven van groot belang. Helaas zien wij bij het plan van LG Dance GEEN plan en onderbouwing.

 De huidige omgeving van Voorstad 15-17 is vooral versteend. Door de aankoop en sloop van het pand Voorstad 15-17 ontstaat er een kans maatregelen te nemen in het kader van de klimaatadaptatie, dat wil zeggen: waterberging en groen.

Gemeentebelangen Berkelland is de afgelopen week bij meerdere activiteiten aanwezig geweest.

Woensdag 17 oktober waren we op bezoek op de Laarberg, hier werd de raad geïnformeerd over wat er al gerealiseerd is aan bedrijvigheid en wat er in de naaste toekomst nog gaat komen. Op de fiets is het terrein bekeken, waar o.m. een zonneakker is aangelegd. Daarnaast is de bereikbaarheid ter sprake gekomen.

Donderdagochtend werd de Berkellanddag bezocht. Hier was een inspirerende inleiding van Dr. Scholten over Kringlooplandbouw. Zou mooi zijn als dit onderwerp gerealiseerd zou kunnen worden. In deelsessies werd o.m. gesproken over de asbesttrein en het verduurzamen van monumenten.

Donderdagavond hebben we kennis gemaakt met de LTO, afdeling Oost-Achterhoek. Hier werden we geïnformeerd hoe de landbouwsector inspeelt op alle ontwikkelingen die met duurzaamheid en circulaire landbouw te maken hebben. Als afsluiting werd een veehouderij in Geesteren bezocht.

Vrijdagmiddag 19 oktober waren we aanwezig bij de opening van de energiebeurs te Eibergen. Standhouders presenteren zich hier om aan te geven wat, met name voor de particulier, de mogelijkheden zijn om de doelstelling Berkelland Energieneutraal in 2030 te kunnen realiseren.

Leef! in Borculo

Op maandag 15 oktober was de start van Leef! in Borculo. Dit is de tweede fase van de revitalisatie van het centrum van Borculo. In een zeer goed gevulde Jozefkerk werden de bezoekers geïnformeerd en kon men meedenken over de thema's: Centrum, Berkel, Groen/Toerisme, Horeca en Ondernemers.

Namens Gemeentebelangen waren Joke Pot en Arnold Kion aanwezig.

Voorstel aanschaffen PMD-containers

Het college stelt de gemeenteraad voor om containers aan te schaffen voor de inzameling van plastic, metaal en drankenkartons (PMD). De inzameling gebeurt nu met plastic zakken. Na een positief besluit van de gemeenteraad kan de Europese aanbesteding van de containers op 14 november starten. Voor 1 juli 2019 kunnen de containers dan bij de inwoners worden uitgezet.

Lees meer

ORANJE PMD-CONTAINER KOMT ERAAN

WETHOUDER ANJO BOSMAN MET EEN VARIANT OP DE PMD-BAK ZOALS DIE DIT NAJAAR BIJ BIJNA ALLE BERKELLANDSE HUISHOUDENS WORDT BEZORGD. DE UITVOERING MET HET EXTRA KLEPJE IN HET BOVENDEKSEL IS VOOR VERENIGINGEN, DIE MEEDOEN OM VERPAKKINGSAFVAL GESCHEIDEN VAN DE REST VAN HET AFVAL IN TE ZAMELEN. FOTO PETER ZANDEE

Lees meer

Persbericht 8 mei 2018

Coalitieakkoord: ‘Samen investeren in Berkelland’

Ambitieus en met een open houding naar de samenleving

CDA, Gemeentebelangen Berkelland en VVD hebben vanmiddag onder de titel ‘Samen investeren in Berkelland’ het coalitieakkoord gepresenteerd.
Het is een akkoord op hoofdlijnen om de gemeenteraad de ruimte te geven voor een eigen agenda.

De samenleving voorop
Inwoners en ondernemers organiseren veel zelf. Zij hebben laten zien dat zij heel goed in staat zijn om hun leefomgeving en samenleving mooier, fijner, gezonder en duurzamer te maken. Zij verdienen ruimte en vertrouwen van ons om zelf zaken op te pakken en met elkaar te regelen. Daar moeten we vooral zelf (gemeenteraad, college en organisatie) nog stappen in maken.
We geven wijk- en gebiedsgericht werken meer invulling: we ondersteunen initiatieven van inwoners in wat zij belangrijk vinden en zélf willen oppakken en uitvoeren.

Lees meer

Zetelverdeling Gemeentebelangen Berkelland

Gemeentebelangen Berkelland is blij met het behaalde resultaat van vijf zetels bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. De volgende kandidaten zijn in volgorde gekozen:

1. Anjo Bosman
2. Erika Ordelman
3. Ingrid van Dijk
4. Joke Pot
5. Bas Steinkamp

Tot zijn spijt moet Bas Steinkamp zich terugtrekken omdat een deel van zijn werkzaamheden zich afspelen op het gemeentehuis, dit is niet verenigbaar met het raadslidmaatschap. We begrijpen dat dit voor onze kiezers, vooral uit Eibergen, een teleurstelling is. Echter, wij hebben een goede vervanger, de volgende kandidaat op onze lijst: Rudi van de Esschert. Rudi van de Esschert heeft ervaring als raadslid en wordt net als de ander nieuwe raadsleden donderdag 29 maart 2018 geïnstalleerd.

Wij zullen uw belangen zo goed mogelijk behartigen!
21 maart jongstleden was voor ons een geweldige dag met een prachtig resultaat. Kiezers nogmaals dank!

In aanloop naar de verkiezingen

In vijf debatten heeft onze lijsttrekker Anjo Bosman de speerpunten van Gemeentebelangen Berkelland verwoord. Tijdens deze levendige debatten zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de Berkellandse partijen besproken. Hieronder in het kort enkele standpunten van Gemeentebelangen Berkelland (GB) die zijn besproken. 

 • Bestemmingsplan buitengebied: GB wil zo snel mogelijk een gedegen juridisch verantwoord plan waar én het plussenbeleid én een geuranalyse wordt pgepakt.
  GB wil voorkomen dat opnieuw het volgende bestemmingsplan wordt afgekeurd.
  Het heeft al veel te lang geduurd.
 • Woonvisie: minder star met de regels meer lef! Als de vraag verandert, moet het aanbod meegroeien.
 • Armoede: niemand hoort in armoede te leven in Berkelland. Belangrijk is om deze gezinnen te helpen en dit op tijd te signaleren. Iedereen doet mee in onze samenleving!
 • Krimp: we gaan te krampachtig om met de krimp, geen doemdenken meer. We gaan ons flexibeler opstellen en zorgen dat er werk , woningen en recreatie is.
 • Sport/cultuur en muziek: deze horen bij onze samenleving en de overheid heeft hierbij een taak om dit te ondersteunen.
 • Leefbaarheid: behoud van leefbaarheid in de kleine kernen heeft te maken met woningen, onderwijs en werk. We zorgen dat de eigen identiteit van een kern behouden blijft en dat er faciliteiten zijn.
 • Duurzaamheid en energiebesparing: dit zijn speerpunten van GB. We willen de wereld een stukje mooier achterlaten.
 • De zorg: dit moet toegankelijk en goed geregeld zijn. Niemand mag tussen wal en schip vallen! We willen flexibel omgaan met initiatieven.

In alle beleid staat voorop: Lokaal doen wat lokaal kan!
Kom woensdag 21 maart aanstaande stemmen en kies lijst 3
Gemeentebelangen Berkelland.

Anjo Bosman. Lijst 3 Nr. 1

Ik ben: 58 jaar, samenwonend, moeder, docent LO/sport en bewegen en maatschappijleer. Eigenaar NonScolae. Lijsttrekker, fractievoorzitter en raadslid.
Ik woon met mijn gezin in Borculo en heb een blonde labrador Ziva. Ik ben dol op tuinieren, wandelen met mijn hond, onze pauwen en op Vlieland. Ik heb extra aandacht voor: sport, onderwijs, dorpshuizen, cultuur, muziek, veiligheid, zorg.
Waarom GB: GB is een lokale onafhankelijke partij, niet links of rechts, niet gestuurd door Den Haag. Komt op voor Berkelland en gaat “lokaal doen, wat lokaal kan”
Slogan:” we gaan samen het lokale geluid nadrukkelijk laten klinken, doet u mee?”

Slotdebat

Op woensdag 14 maart vond het slotdebat plaats in de grote zaal van ‘’t Spieker. Ook op deze avond waren alle lijsttrekkers aanwezig. Eerst werd per twee- of drietal lijsttrekkers gedebatteerd, daarna met alle lijsttrekkers. Ook kreeg het publiek gelegenheid vragen te stellen aan de lijsttrekkers.

Onze lijsttrekker Anjo Bosman beet samen met de lijsttrekker van D’66 het spits af. Zij debatteerden over de stelling “Mensen in de bijstand moeten verplicht een tegenprestatie leveren”. Beiden gaven aan dat zij de tegenprestatie waardevol vinden, vooral ook als investering voor de mens zelf. Door het leveren van een tegenprestatie doen mensen sociale contacten op, krijgen mensen ritme en doen weer mee. Daarbij is het een investering die van pas kan komen bij het vinden van werk.

Daarna werd door de lijsttrekker van CDA, OBL en Groen Links gedebatteerd over de stelling “Agrarische bedrijven mogelijk onbeperkt uitbreiden”. CDA is voor, Groen Links is tegen en OBL geeft aan voor te zijn waar dat mogelijk is. Gemeentebelangen is tegen onbeperkte uitbreiding van agrarische bedrijven. Gemeentebelangen Berkelland wil met vaart naar een nieuw bestemmingsplan buitengebied. Meten is weten! We kiezen daarom voor het gelijktijdig uitvoeren van een geuranalyse en het opstellen van een gemeentelijk plussenbeleid. Daarmee stappen we niet op de rem maar gaan voor een juridisch houdbaar, zorgvuldige opgesteld bestemmingsplan.

 

De laatste stelling “Ook als de bevolking krimpt mogen er woningen worden gebouwd” was voor de lijsttrekkers van VVD en PvdA. VVD is voor bouwen, PvdA wil alleen bouwen voor jongeren en ouderen. Gemeentebelangen Berkelland wil graag bouwen voor jongeren, ouderen en daarbij ook kijken naar tijdelijke woningen in de kernen.

Na soms pittige discussies werd de avond rond kwart voor tien afgesloten. De aanwezigen kunnen op basis van het debat hun keus gaan maken. Op naar 21 maart!

Erika Ordelman. Lijst 3 Nr. 2

Ik ben: 57 jaar. Ben geboren in Neede en woon er ondanks vele omzwervingen in het buitenland nog steeds. Raadslid ruimtelijk domein. Productmanager Verre reizen bij een grote touroperator in het oost Nederland.
Ik ben dol op: de prachtige omgeving waarin ik woon en de natuur. Klarinet spelen in het harmonieorkest van Crescendo Neede, wandelen, schilderen, tuinieren én reizen.
Ik heb extra aandacht voor: ons kwetsbare buitengebied met z’n kenmerkende karakter, natuur en -beheer, cultuur, muziek, toerisme en recreatie, leefbaarheid in kleine- en grote kernen. Het grotere geheel.
Waarom GB: omdat GB onafhankelijk én lokaal - los van de landelijke politiek – dicht bij en samen met de inwoners van onze gemeente opereert.
Slogan: “Gemeentebelangen. Een gezamenlijk belang. Met, door en voor Berkellanders. Samen lokaal in ieders belang.”

Kieslijst Gemeentebelangen Berkelland is bekend

Op dinsdag 14 november heeft de Algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Berkelland de definitieve kieslijst voor de verkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld.

1   Anjo Bosman (Borculo) - lijsttrekker
2   Erika Ordelman (Neede)
3   Ingrid van Dijk (Ruurlo)
4   Rudi van de Esschert (Geesteren)
5   Arnold Kion (Eibergen)
6   Kees Vedder (Borculo)
7   Joke Pot (Borculo)
8   Aline Pot (Borculo)
9   Patrick Hulshof (Noordijk)
10 André Stoltenberg (Gelselaar)
11 Ivo Garritsen (Borculo)
12 Gerry Dollekamp (Borculo)
13 Bas Steinkamp (Eibergen)
14 Rinus Petiet (Ruurlo)

De kieslijst is vooral samengesteld op expertise, ambitie, jong en oud en het lokale gevoel voor Berkelland. “Lokaal doen wat lokaal kan” is een belangrijk item binnen GB. Ook het willen vertegenwoordigen van je eigen kern en je samen sterk willen maken voor Berkelland. Een goede lijst met veel potentie!
“Samen zijn we GB en samen gaan we voor Berkelland”!

 

 

Ingrid van Dijk. Lijst 3 Nr. 3

Ik ben getrouwd en werk als beleidsmedewerker verkeer bij een gemeente. Op dit moment ben ik burgercommissielid in de commissie Bestuur en Ruimte namens Gemeentebelangen Berkelland.
Ik woon in het mooie Ruurlo
Ik ben dol op mijn man, mijn kleindochter, de moestuin, koken, wandelen en fietsen in het fraaie coulisselandschap van Berkelland
Ik heb extra aandacht voor het behoud van
• een mooi duurzaam buitengebied met haar coulisselandschap, ruimte voor natuur, agrarische bedrijven en recreatie.
• de middenstand met een ruim aanbod van winkels in de kernen,
• de dorpseigen kenmerken,
Waarom GB: Gemeentebelangen Berkelland is een lokale partij, voor en door de eigen bewoners, die een eigen koers vaart, gericht op het lokale gemeentelijke belang van de gemeente Berkelland: “Lokaal doen, wat lokaal kan” zonder sturing van landelijke partijen.
Slogan: Wij kiezen voor lokale oplossingen. Kiest u voor gemeentebelangen Berkelland?

Rudi van de Esschert. Lijst 3 Nr. 4

Ik ben: 49 en geboren in Borculo. Ik ben toegankelijkheidsadviseur en rolstoelleverancier(eigenaar Wheels2move).Daarnaast raadslid commissie sociaal.
Ik woon in het mooie dorp Geesteren.
Ik ben dol op mijn sport rolstoelrugby. Ik fiets graag(wel met mooi weer), muziek/films, computeren en sociaal/ondernemend actief zijn.
Ik heb extra aandacht voor, dat iedereen mee kan doen, kan participeren in onze samenleving. Iedereen de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. WMO, Participatie wet en Jeugd/jongeren(zorg).
Waarom GB: Gemeentebelangen Berkelland is een open, onafhankelijke en transparante partij, gericht op het lokale belang van onze mooie gemeente Berkelland. We kiezen voor eerlijke, realistische en praktische oplossingen voor zaken die onze inwoners belangrijk vinden.
Slogan: Gewoon, vóór iedereen!

Arnold Kion. Lijst 3 Nr. 5

Ik ben: gehuwd, vader en opa van twee mooie kleindochters, in het werkzame leven beroepsmilitair geweest. Zeer actief met vrijwilligerswerk in de breedste zin des woord. Raadslid en lid commissie Bestuur & Ruimte, met name de bestuurskant in deze commissie. Tevens voorzitter thema-avonden van de gemeente Berkelland.
Ik woon: in Eibergen
Ik mag graag: koken, puzzelen en lezen
Ik heb extra aandacht voor: openbare orde en veiligheid, regelgeving, financiën.
Waarom GB: de onafhankelijkheid van de partij, niet gebonden aan richtlijnen uit Den Haag, waar iedereen meedoet, ongeacht achtergrond, afkomst, geloof en/of geaardheid.
Slogan: Gewoon, Ambitieus, Kritisch, Lokaal

Debat kleine kernen

De gezamenlijke belangengroepen van alle kleine kernen in Berkelland organiseerde op donderdagavond 8 maart een verkiezingsdebat in DAR in Rietmolen. Alle lijsttrekkers waren aanwezig, namens Gemeentebelangen: Anjo Bosman. Er waren veel belangstellenden waaronder ook veel jongeren! Het debat werd gevoerd rond een aantal stellingen:

 • Wonen - Gemeente Belangen Berkelland vind dat er moet worden gekeken naar de behoefte in de kleine kernen. Aan de hand daarvan kunnen we bouwen voor de doelgroep, jongeren en ouderen.
 • Onderwijs - het onderwijs in de kleine kernen staat onder druk. Anjo Bosman gaf aan dat Gemeentebelangen Berkelland onderwijs van groot belang vindt voor de kleine kernen, het is de verbinding. De kwaliteit van onderwijs staat voorop. Om te zorgen dat scholen zo lang mogelijk in de kleine kernen blijven, moeten er functies gecombineerd worden, bijvoorbeeld met sport of dorpshuis.
 • Buitengebied - Gemeentebelangen Berkelland geeft aan dat wij een schitterend buitengebied hebben waar we trots op mogen en moeten zijn. We mogen dat wel wat meer uitdragen. Ook willen we snelheid en voortgang om te komen tot een zorgvuldig opgesteld, juridisch sterk bestemmingsplan buitengebied, waarbij onderzoek naar geur gelijk kan oplopen met het (door de provincie) verplicht in te stellen van het Plussenbeleid. Hierdoor wordt geen tijd verloren en ontstaat een sterk bestemmingsplan buitengebied.
 • Voorzieningen - Anjo Bosman geeft aan dat voorzieningen van belang zijn voor de cohesie in de kleine kernen, dit geeft de kernen ook hun eigen identiteit! Dat is van groot belang! Ook hier kan het nodig zijn om samen te werken als verenigingen.

Er ontstonden pittige discussies die door de gespreksleider in goed banen werden geleid. Afsluitend volgde een pitch van alle lijststrekkers met een oproep om op 21 maart te gaan stemmen. Anjo Bosman sloot af met: Doe lokaal wat lokaal kan, houdt als kleine kern je eigen identiteit en ga stemmen op 21 maart!

Kees Vedder. Lijst 3 Nr. 6

Ik ben: Samen met Janny en onze zonen Jorre en Rik ben ik in 2000 in Borculo komen wonen. Onze twee zonen zijn hier in heerlijke no-nonsens omgeving opgegroeid. En wij voelen ons in de prachtig achterhoek prima op ons gemak. Mijn eerst baan in Borculo was ambulance verpleegkundige, vanuit de keet op de Pagendijk mocht ik bijdragen aan de gezondheid in de gehele achterhoek. Ik heb de overstap naar het management in de zorg gemaakt en heb hiervoor bedrijfskunde gestudeerd. Ik vind het belangrijk dat je vakkundig en bekwaam bent voor wat je ook doet, kennis kan hier goed bij helpen.
Ik woon: Na 6 jaar Marijkestraat in Borculo zijn wij voor iets meer ruimte verhuisd naar het Hambroek in Borculo.
Ik ben dol op: Op vakantie met ons gezin in Europa en nu weer samen met Janny de wereld verkennen. Sinds kort stop ik de energie in het bier brouwen met de Heeren van Borculo om Borculo te verrijken met haar eigen bier. Bier als een cultureel onderdeel van Berkelland.
Ik heb extra aandacht voor: Ik ben een zorg mens en vind dan ook dat iedereen er toe doet. Tegelijkertijd vind ik ook dat wij vertrouwen moeten hebben in de zorgverleners en hen en de zorgvragers het gemakkelijk moeten maken. We moeten hen vertrouwen en niet overladen met verantwoording afleggen en hen hierdoor beperken.
Waarom GB: Voor mij heeft GB de mensen, inwoners van Berkelland centraal staan. Op sociaal beleid doet er iedereen mee en moet de gemeente dit ondersteunen en gemakkelijk maken.
Slogan:We doen het samen, want iedereen doet er toe!

Joke Pot. Lijst 3 Nr. 7

Ik ben: 12 jaar raadslid geweest, waarvan 6 jaar fractievoorzitter. Na het opzeggen van mijn baan in het bedrijfsleven bij Uitgeverij Kluwer nu vier jaar met veel passie wethouder namens GB. Onderwerpen in mijn portefeuille zijn o.a. cultuur, milieu/energie, beheer en onderhoud openbare ruimte, wegennet, kleine kernen.
Ik woon: In buurtschap de Dijkhoek (tussen Borculo en Ruurlo) op boerderij de Vredenburg. Waar ik geboren en getogen ben.
Ik ben dol op: Lezen, zwemmen, maar ook gezellig uit eten met vrienden.
Ik heb extra aandacht voor: Onze inwoners betrekken bij gemeentelijke zaken en heb daarom ook mijn inloopuur op locatie ingesteld. En vooral ook voor cultuur, milieu, leefbaarheid in alle kernen en ben heel blij dat met name de dorpshuizen extra aandacht hebben gekregen.
Waarom GB: Dichtbij en bereikbaar.
Slogan: Een leefbare omgeving maken we samen.

Debat economische zaken

Een volle zaal op 5 maart bij Prinsen in Haarlo. Platform BV Berkelland organiseerde een lijsttrekkersdebat in aanloop naar de verkiezingen op 21 maart aanstaande. Voor de pauze werden vier stellingen behandeld. Na de pauze kregen de aanwezigen in de zaal de mogelijkheid vragen te stellen. Hieronder een korte samenvatting van de reactie van onze lijsttrekker Anjo Bosman op de stellingen.
Met betrekking tot de krimp: Gemeentebelangen Berkelland vindt dat we niet krampachtig moeten omgaan met de krimp Proactief reageren op ontwikkelingen, werkt beter dan statisch/ reactief.
Met betrekking tot duurzaamheid: Gemeentebelangen Berkelland vindt dat de gemeente wel actief is. Denk bijvoorbeeld aan het Energie Uitvoerings Programma en de Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzame Energie, het energieloket, de postcoderoos, voorlichtingsavonden met inwoners, duurzaamheidsleningen, energiescans en het inrichten van een energieloket.
Met betrekking tot leegstand in winkelcentra: Gemeentebelangen Berkelland vindt dat we ook meer lef moeten gaan tonen, zowel de ondernemers als de gemeente.
Met betrekking tot het systeem van college van B&W en gemeenteraad: Gemeentebelangen Berkelland vindt dat Berkelland goed is, wij zijn niet voor een gemeente Achterhoek. Lokaal doen wat lokaal kan is onze slogan. Ook willen wij samenwerken met Twente, de gemeenten in de Achterhoek en met Duitsland. Berkelland blijft Berkelland: “Lokaal doen wat lokaal kan!”

 

Aline Pot. Lijst 3 Nr. 8

Ik ben: 31 jaar, geboren en getogen in de Dijkhoek, werkend in de hotellerie, secretaris bij V.V.DEO
Ik woon: in Borculo
Ik ben dol op: voetballen en alles er omheen, vrienden, muziek
Ik heb extra aandacht voor: sport, cultuur, toerisme
Waarom GB: Een lokale partij kan veel meer betekenen voor de eigen inwoners. Gemeente Belangen is niet afhankelijk van een landelijke partij. De issues die zich voordoen in bijvoorbeeld het westen zijn niet vergelijkbaar met Berkelland.
Slogan: Gezamenlijk meer bereik(en)!

 

Patrick Hulshof. Lijst 3 Nr. 9

Ik ben: 28 jaar, werkzaam bij de gemeente Apeldoorn als adviseur fysieke leefomgeving, eigenaar Kwekerij Schuurman in Noordijk, lid Welzijnsraad gemeente Berkelland.
Ik woon: Na omzwervingen van Noordijk naar Neede, Geesteren, Noordijk, Oosterbeek, Arnhem en Velp na mijn studie voor de derde keer neergestreken in Noordijk.
Ik ben dol op: planten, tuinieren, de prachtige Achterhoekse natuur, hardlopen, gezelligheid.
Ik heb extra aandacht voor: Alles wat zich afspeelt in Berkelland op het ruimtelijke vlak van het buitengebied tot de kernen, met een goede samenhang tussen inwoners, ondernemers en overheid.
Waarom GB: GB houdt rekening met de belangen van alle inwoners van Berkelland en daar zit de kracht.
Slogan: “Berkelland is er voor ons allemaal”

Gemeentebelangen Berkelland op de radio!

Op een koude woensdagochtend, 28 februari 2018, stond de verkiezingsbus in Borculo, op de Veemarkt. GelreFM verzorgde de uitzending liet alles wat speelt in de regio aan bod komen. De lijsttrekkers van de politieke partijen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen waren allemaal aanwezig, samen met andere vertegenwoordigers van de politieke partijen. Er werden stellingen voorgelegd aan de lijsttrekkers. Aan het einde van de ochtend hielden de lijsttrekkers een pitch. Lijsttrekker Anjo Bosman van Gemeentebelangen Berkelland hield de volgende pitch: 

Op 21 maart kunt u stemmen, kies voor een partij die op komt voor uw belang Gemeentebelangen Berkelland lijst 3, wij zijn uw lokale stem. Berkelland is de moeite waard om te wonen, werken en te bezoeken, we hebben mooie natuur, goede fiets en wandelpaden, leuke campings en diverse musea .Voor een hapje en een drankje kunnen we terecht bij de lokale horeca en diverse winkels nodigen uit om te shoppen. Het hele jaar hebben we evenementen in alle kernen. We nodigen nieuwe ondernemers uit om zich te komen vestigen in Berkelland. Met de nieuwe infrastructuur rondom Berkelland zijn we goed bereikbaar Zoekt u onderwijs? Geen probleem we hebben onderwijs om trots op te zijn. En ons verenigingsleven is top! GB wil al deze rijkdom behouden en nodigt ook de eigen inwoners uit: “lokaal te doen wat lokaal kan”. 

Stem 21 maart Gemeentebelangen Berkelland lijst 3. Uw lokale stem!

Debat LTO

Op donderdag 22 februari vond het tweede verkiezingsdebat plaats, georganiseerd door LTO. Ook hier een mooie opkomst, circa 80 belangstellende. De stellingen hadden natuurlijk betrekking op onze agrariërs en het buitengebied. Alle lijsttrekkers waren aanwezig. Onze lijstrekker Anjo Bosman gaf aan dat Gemeentebelangen Berkelland vóór een herijking geurbeleid is, waarbij het geuronderzoek en het opstellen van het plussenbeleid gelijk op kan lopen. Op deze manier wordt er vaart gemaakt, zodat we ook verder kunnen met het bestemmingsplan buitengebied. Dit vindt gemeentebelangen Berkelland van belang voor iedereen in het buitengebied, agrariërs, bewoners en bedrijven.
Het verwijderen van asbestdaken was ook een punt dat aan de orde kwam. Gemeentebelangen Berkelland wil hier geen extra gemeentelijke subsidie voor uittrekken, maar wel samen met de eigenaren kijken naar mogelijkheden (lening, landelijke subsidie).
Ook duurzaamheid was een belangrijk onderwerp. Gemeentebelangen Berkelland gaat voor een energieneutraal Berkelland in 2028.Daarbij moeten alle mogelijkheden worden benut. Gemeentebelangen Berkelland wil niet met het vingertje wijzen en wil agrariërs niet verplichten tot bijvoorbeeld zonneweiden of juist zonnepanelen op daken. Die keus is aan de mensen zelf.
Het laatste onderwerp dat aan de orde kwam was het onderhoud van de bermen. Gemeentebelangen Berkelland is van mening dat de gemeente en de agrariërs dit in overleg kunnen onderhouden om zo het fraaie coulisselandschap aantrekkelijk te houden voor de eigen inwoners en de recreanten.

Bijeenkomst IKC (Integraal Kind Centrum) 't Simmelink

Op donderdag 22 februari was er voor ouders en buurtbewoners van het IKC (Integraal Kind Centrum) 't Simmelink een informatieve bijeenkomst omtrent de stand van zaken van dit IKC. IKC 't Simmelink zal ontstaan door de samenvoeging van de RK-basisscholen de Schakel en Regenboog te Eibergen. Er is in de afgelopen periode veel onderzocht en ook gekeken naar de (wettelijke) (on)mogelijkheden om te komen tot een nieuw concept. In de komende periode zal een keuze gemaakt gaan worden of het huidige gebouw aan de Ketterinksteeg wordt gerenoveerd danwel dat er nieuwbouw gepleegd gaat worden. Ook de invulling van de omgeving zal, in samenspraak met de bewoners, onder de loep genomen worden.

Gemeentebelangen Berkelland was bij de bijeenkomst aanwezig.

André Stoltenberg. Lijst 3 Nr. 10

Ik ben: 45 jaar oud getrouwd met Ellen Stoltenberg en ben vader van twee prachtige dochters. In het dagelijks leven opzichter bij een wooncorporatie Ons Huis in Enschede
Ik woon: In het mooie dorp Gelselaar, waar ik geboren en getogen ben.
Ik ben dol op: Lekker uit eten gaan en uiteraard onze hond Lola een Engelse Bulldog.
Ik heb extra aandacht voor: De leefbaarheid in kleine kernen en het buitengebied omdat ik daar woon en ben opgegroeid
Waarom GB: Omdat Gemeente Belangen opkomt voor de belangen van de gemeente Berkelland en haar bewoners. Een gemeente waar je graag wilt wonen en leven omdat het alle ingrediënten daarvoor benodigd wil leveren.

Slogan: opkomen voor de lokale belangen

Eerste debat: geloof in de politiek

Op maandagavond 19 februari 2018 vond het eerste debat voor de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De avond werd georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Berkelland. Alle politieke partijen hadden een woordvoerder gestuurd, namens Gemeentebelangen Berkelland sprak onze lijsttrekker Anjo Bosman. Voor een volle zaal met meer dan honderd belangstellenden werden een aantal stellingen aan de woordvoerders voorgelegd.

 • Over de zorg, Gemeentebelangen Berkelland geeft aan dat er een zorgkaart moet komen, zodat mensen makkelijk kunnen zien waar ze terecht kunnen met hun zorgvragen.
 • Over armoede: Gemeentebelangen vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. Ook dat er naar de reden van de armoede moet worden gekeken.
 • Over het feit dat iedereen meedoet in de samenleving, een speerpunt van Gemeentebelangen Berkelland. Door de ondertekening van het ratificatieverdrag wordt hier nu in elk beleid aandacht aan besteed .
 • Over jongeren: Gemeentebelangen Berkelland vindt de mening van jongeren ook belangrijk en wil jongeren betrekken bij zaken die hen aangaan.
 • Over het bestemming buitengebied: Gemeentebelangen Berkelland wil zo snel mogelijk een nieuw bestemmingsplan buitengebied voor iedereen.

Jeugd en jongeren praten mee in Berkelland!

Sinds jaar en dag word er in de gemeenteraad gesproken over beleid aangaande jeugd en jongeren terwijl er eigenlijk maar weinig gesproken wordt “met” hen. Dat moet anders! Het is belangrijk dat jeugd en jongeren zelf mee praten over wat zij belangrijk vinden. Dit zou mogelijk zijn door een jongerenraad op te richten of een internetplatform(bijv. Instagram) waar gediscussieerd kan worden over beleid dat jongeren betreft. Afgelopen donderdag 15 februari zijn Kees Vedder en Rudi van de Esschert in gesprek gegaan met een aantal geïnteresseerde en gemotiveerde jongeren. Tijdens dit gesprek kwamen al veel aansprekende onderwerpen op tafel.(bijvoorbeeld over, aanpak jeugdwerkeloosheid, hangjongeren, cultuuronderwijs, voorzieningen en activiteiten) De eerste stap naar het oprichten van een jongerenraad is gezet. Na oprichting zullen de jongeren in de nabije toekomst gevraagd en ongevraagd advies gaan geven aan het college en de gemeenteraad. Ook worden er themabijeenkomsten georganiseerd waarbij jongeren worden uitgenodigd om mee te praten. Vind je het leuk om mee te praten over onderwerpen die jongeren aangaan? Stuur dan een berichtje via een pb achter op onze Facebookpagina of stuur een app naar Rudi van de Esschert (0654225029).

'Discussie met 171 raadsleden best een ding'

ULFT- ,,Het voeren van een discussie met 171 raadsleden is bést een ding.'' Met dit eufemisme maakte Elvira Schepers, PvdA-raadslid uit Winterswijk, duidelijk dat zij vindt dat het radenforum niet uit alle raadsleden van de zeven gemeenten moet bestaan.

Lees meer