Fractieleden

Door de herindeling zijn de voormalige gemeenten Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede samengevoegd tot de gemeente Berkelland. De leden van de bestaande lokale partijen hebben besloten dat er ook in de nieuwe gemeente Berkelland een lokale partij zou moeten komen. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van Gemeentebelangen Berkelland in oktober 2004. Gemeentebelangen Berkelland heeft als doel, de (politieke) belangen van de inwoners van de gemeente Berkelland te behartigen.

Arnold Kion

Arnold Kion

Fractievoorzitter

Voor mij is het belangrijk dat: Politie, dorpswacht, brandweer en ambulance hun werk adequaat kunnen uitvoeren met de juiste middelen; Verkeersveiligheid voldoende aandacht krijgt en dat gevaarlijke verkeerssituaties worden bestreden; De ingezette weg wat betreft terugdringen van overtollige regelgeving wordt doorgezet; De OZB zo laag mogelijk te houden; Zo veel als mogelijk zaken lokaal te organiseren.. mijn slogan: Gewoon, Ambitieus, Kritisch, Lokaal.

E-mail: A.Kion@gemeenteberkelland.nl

Erika Ordelman

Erika Ordelman

Raadslid / Ruimte

Ik roep álle Berkellanders op om stil te staan bij onze natuur en ons kenmerkende coulisselandschap. Zich het belang van instandhouding ervan te realiseren. Én mee te denken om deze leefomgeving gezamenlijk te verlevendigen. Bijvoorbeeld met (agrarische) bedrijvigheid als streekeigen producten, ambachten, kleinschalige recreatie. Kansen voor Berkelland? Woonomgeving, scholing, cultuur, toerisme & recreatie. Berkelland nóg aantrekkelijker maken en vooral promoten! Hiervoor wil ik me inzetten
 
E-mail: E.Ordelman@gemeenteberkelland.nl
Ingrid van Dijk

Ingrid van Dijk

Raadslid / Ruimte

Via Gemeentebelangen Berkelland ben ik intensief betrokken bij het reilen en zeilen van de gemeente Berkelland. Sinds 2016 heb ik namens Gemeentebelangen Berkelland als burgercommissielid in de Commissie Ruimte en Bestuur gezeten. In deze commissie worden zaken behandeld die betrekking hebben op uw woonomgeving, zoals bestemmingsplannen. Voor mij is het belangrijk dat de leefbaarheid in de kernen behouden blijft. Eén van mijn speerpunten is het behoud van ons buitengebied, met zijn typerende coulisselandschap, de ruimte voor natuur, onze agrarische bedrijven en recreatie Ik heb gekozen voor Gemeentebelangen Berkelland omdat dit een lokale partij is. Voor en door de eigen bewoners, die een eigen koers vaart, gericht op het lokale gemeentelijke belang van de gemeente Berkelland: “Lokaal doen, wat lokaal kan” zonder sturing van de landelijke partijen.
 
E-mail: i.vandijk@gemeenteberkelland.nl
Joke Pot

Joke Pot

Raadslid / Sociaal

De belangrijke onderwerpen om te realiseren zijn voor mij het streven naar leefbare kernen met een duurzame toekomst. Ik wil er alles aan doen om Berkelland economisch en recreatief op de kaart te zetten en houden. Daarnaast wil ik werken aan een goed en duidelijk handhavingsbeleid en de mogelijkheid voor iedereen om mee te doen met sport, muziek en cultuur.

En natuurlijk: Lokaal doen wat lokaal kan!

 
E-mail: j.pot@gemeenteberkelland.nl
Rudi van de Esschert

Rudi van de Esschert

Raadslid / Sociaal

Ik vind het belangrijk dat iedereen volwaardig mee kan doen in de maatschappij. We hebben ons beleid daar nu op ingericht en ik zal er voor waken dat het goed uitgevoerd wordt. Als ervaringsdeskundige weet ik precies wat nodig is om mee te doen en daarnaast ook de zorg te krijgen die je daarin ondersteund. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden. In gesprek gaan en blijven met onze inwoners staat hoog op onze agenda. Alleen zo krijgen wij een beleid waar iedereen zich in kan vinden. Ook gaan wij graag in gesprek met de jeugd en jongeren. We praten niet over hen maar met hen!

 
E-mail: r.vandeesschert@gemeenteberkelland.nl
Patrick Hulshof

Patrick Hulshof

Commissielid / Ruimte

Ik zet mij graag in voor een samenhangend Berkelland, met het behoud van de plaatsgebonden identiteit wat iedere kern zo uniek maakt. Mijn aandacht gaat vooral uit naar de ruimtelijke leefomgeving, waarbij ik het belangrijk vind dat er sprake is van evenwicht tussen wonen, werken en recreëren. De samenleving verandert voortdurend, wat gevolgen met zich meebrengt voor alle kernen in Berkelland. Demografische ontwikkelingen in relatie tot duurzaamheid, bedrijvigheid, het landschap, digitalisering, de woningvoorraad, bereikbaarheid, natuur en milieu, het vraagt allemaal voortdurend om inpassing, aanpassing en/of vernieuwing. Focus houden op alle inwoners en ondernemers van Berkelland, luisteren naar de behoeften en het behouden van een goed evenwicht, daar maak ik mij hard voor!

 
E-mail: p.hulshof@gemeenteberkelland.nl
André Stoltenberg

André Stoltenberg

Commissielid / Sociaal

Berkelland als één van de grootste gemeentes van Nederland in oppervlakte en met veel kleine kernen. Voor deze kleine kernen wil ik dan ook de aandacht vragen en mij inzetten voor de leefbaarheid. Dit door combinatie van behoud van werkgelegenheid in de regio met aandacht voor duurzaamheid en dit daar waar het kan in samenwerking met de lokale ondernemers. Met deze ontwikkelingen een krachtige gemeente creëren en behouden en tegelijkertijd een rijk sociaal leven met verenigingen in sport en muziek, in scholing en recreatie. Voor een krachtige, duurzame en sociale gemeente.

 
E-mail: a.stoltenberg@gemeenteberkelland.nl