Perspectiefnota 2022 – aanvullende besluiten

In de raadsvergadering van dinsdag 13 en woensdag 14 juli 2021 werd de perspectiefnota 2022  besproken. Er zijn diverse moties ingediend waarover door de raadsleden werd gediscussieerd.  Welke aanvullende besluiten zijn er genomen? Amendementen (beiden door...

Afvalbeleid, onderzoek naar bron- en nascheiding

Donderdag 17 juni 2021 hebben een aantal raadsleden van Gemeentebelangen Berkelland een bijeenkomst voor raadsleden met wethouder Bosman en Paul de Bruin van IPR-NORMAG bijgewoond. Deze organisatie heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar afvalbeleid: –...

Waar staan we nu m.b.t. wonen?

Gemeentebelangen heeft voor de verkiezingen in 2018 een verkiezingsprogramma opgesteld. Nu hebben we nog ongeveer een jaar te gaan tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Het is dus tijd om even stil te staan en te kijken wat we hebben bereikt. We gaan steeds een...