Perspectiefnota 2022 – aanvullende besluiten

In de raadsvergadering van dinsdag 13 en woensdag 14 juli 2021 werd de perspectiefnota 2022  besproken. Er zijn diverse moties ingediend waarover door de raadsleden werd gediscussieerd.  Welke aanvullende besluiten zijn er genomen? Amendementen (beiden door...