Welkom bij Gemeentebelangen

Welkom bij Gemeentebelangen

Hartelijk welkom op de site van Gemeentebelangen Berkelland.
Als onafhankelijke politieke partij houden we de belangen van alle inwoners van Berkelland in het oog en vinden dat iedere inwoner meetelt.
We willen opkomen voor úw belangen!

Bekijk onze fractie

Wethouder

Anjo Bosman

Anjo Bosman

Als je in Berkelland de meeste stemmen krijgt bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen voor Gemeentebelangen Berkelland en je krijgt ook nog de kans om wethouder te worden dan mag je van heel veel geluk spreken. En een gelukkig mens voel ik me ook in deze baan!

Dank je wel kiezers, fractie en bestuur. Dankjewel mede coalitiepartijen dat we samen het programma “Samen investeren in Berkelland” gaan doen.

Sinds 15 mei 2018 zetten we met de coalitiepartners CDA en VVD onze schouders onder deze opdracht en ik kan je zeggen met een heel erg leuk team, fijne collega’s en een professionele organisatie. Het is een voorrecht om voor Gemeentebelangen Berkelland wethouder te kunnen zijn. Ik zal ons Gemeentebelangen Berkelland geluid ”lokaal doen wat lokaal kan” goed laten horen.

Een belangrijke pijler in ons collegeprogramma is het verbindend besturen, verbinding met de samenleving en de gemeenteraad. En de verbinding met de portefeuilles onderling. Sport en cultuur krijgen een prominente plaats in dit collegeprogramma maar ook het mooie landschap, recreatie en promotie van Berkelland.

We hebben verder aandacht voor plezierig wonen, fijn leven d.w.z. een uitnodigende leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat, veilige en toegankelijke wegen. We zetten in op minder restafval in Berkelland, houden het platteland vitaal, geven zorg voor wie dat nodig heeft en werken hard aan werk en ondernemen met een goed vestigingsklimaat.

Mijn huidige portefeuille is:

 • - Verbindend besturen
 • - Openbare ruimte en klimaatadaptatie
 • - Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
 • - Sport
 • - Verenigingen
 • - Onderwijs en kinderopvang
 • - Muziek, Kunst en Cultuur
 • - Dorps- en kulturhuzen
 • - Monumentaal erfgoed
 • - Erfgoedcentrum
 • - 2e locoburgemeester
 • Daarnaast ben ik gebiedswethouder Eibergen, Beltrum , Rekken en de buurtschappen Voor-Beltrum, Hupsel, Holterhook en het Loo. Ik zal daar regelmatig een inloop-uur houden en organisaties/ belangenverenigingen bezoeken. Vriendelijke groet,

  Anjo Bosman

  Privacy verklaring

   

  PRIVACY VERKLARING Gemeentebelangen Berkelland

  Gemeentebelangen Berkelland verwerkt persoonsgegevens. Hierover wil Gemeentebelangen Berkelland u graag duidelijk en transparant informeren. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via de button “Contact” op onze site www.gbberkelland.nl of een email aan info@gemeentebelangenberkelland.nl

  Gegevensverwerking
  Gemeentebelangen Berkelland verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar ledenadministratie, aanmelding activiteiten, en om te informeren over acties en projecten. Gemeentebelangen Berkelland verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.

  Gemeentebelangen Berkelland draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en daarmee verenigbare doeleinden.

  Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
  Gemeentebelangen Berkelland kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het aanmelden als lid aan Gemeentebelangen Berkelland hebt verstrekt. Gemeentebelangen Berkelland verwerkt bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • Leden die bij Gemeentebelangen Berkelland zijn aangesloten
  • Personen die interesse hebben getoond in een lidmaatschap bij Gemeentebelangen Berkelland

  Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Postcode + woonplaats
  • Telefoonnummer vast en/of mobiel
  • Emailadres
  • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera)
  • Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera)

  Waarom gebruikt Gemeentebelangen Berkelland mijn gegevens?
  Gemeentebelangen Berkelland verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en telefonisch en/of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, of indien dat om bepaalde redenen nodig is. Daarnaast kan Gemeentebelangen Berkelland uw gegevens gebruiken door u te informeren over een nieuwe activiteit. Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt ter ondersteuning van administratieve processen rondom zaken als contributie en statistische analyses.

  Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
  Gemeentebelangen Berkelland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.

  Deelt Gemeentebelangen Berkelland mijn gegevens met anderen?
  Gemeentebelangen Berkelland verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gemeentebelangenberkelland.nl

  Maakt Gemeentebelangen Berkelland gebruik van cookies?
  Gemeentebelangen Berkelland maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies voor technisch-noodzakelijke, functionele en zuivere analytische doeleinden. Voor het plaatsen van deze cookies hebben we uw toestemming niet nodig, omdat deze geen of geringe invloed hebben op uw privacy.

  Wijzigingen privacy beleid
  Gemeentebelangen Berkelland houdt zich het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy verklaring.

  Mei 2018


  Notice: Undefined property: stdClass::$image_intro in /home/gbberkella/domains/gbberkelland.nl/public_html/administrator/components/com_widgetkit/plugins/content/joomla/plugin.php on line 48

  Notice: Undefined property: stdClass::$image_fulltext in /home/gbberkella/domains/gbberkelland.nl/public_html/administrator/components/com_widgetkit/plugins/content/joomla/plugin.php on line 49

  Notice: Undefined property: stdClass::$image_intro in /home/gbberkella/domains/gbberkelland.nl/public_html/administrator/components/com_widgetkit/plugins/content/joomla/plugin.php on line 48

  Notice: Undefined property: stdClass::$image_fulltext in /home/gbberkella/domains/gbberkelland.nl/public_html/administrator/components/com_widgetkit/plugins/content/joomla/plugin.php on line 49

  Motie nucleair afval Ahaus

  Tijdens de raadsvergadering van 11 december 2018 heeft Gemeentebelangen een motie ingediend waarin steun wordt uitgesproken aan de gemeente Ahaus in Duitsland. Ahaus eist van diverse Duitse overheden dat er geen extra opslag van nucleair afval in het afvaldepot gaat plaatsvinden. Ook roept men op dat de daarvoor benodigde 150 transporten niet zullen plaatsvinden. Deskundigen geven aan dat er geen risico's zijn, maar als er iets gebeurt is de ellende niet te overzien. En dat stopt echt niet bij onze gemeentegrens.

  Lees meer

  Algemene ledenvergadering

  Afgelopen donderdagavond 29 november jl. is er tijdens de jaarlijkse 'Algemene Ledenvergadering' van de vereniging Gemeentebelangen Berkelland, die werd gehouden in Neede bij Grand Café de Hofmaat, een nieuw dagelijks bestuur gekozen.
  Gerrit Gonning, al eerder vele jaren actief en mede grondlegger van Gemeentebelangen Berkelland is benoemd tot voorzitter van het bestuur. 
  Mels van Rijsewijk, sinds vorig jaar december als penningmeester al actief in het bestuur, en is nu officieel benoemd in dezelfde rol.
  Nieuwkomer en hekkensluiter in het Dagelijks bestuur voor de vereniging is als secretaris gekozen: Joyce Roescher. 

  'Het is ons allen een grote eer actief te mogen zijn in het bestuur en zodoende vanuit onze rol te kunnen bijdragen aan het lokale karakteristieke geluid van Gemeentebelangen Berkelland.

  Lees meer

  Een uitdaging voor ons allemaal!

  Een uitdaging voor ons allemaal!
  De lokale politiek staat voor steeds grotere uitdagingen: meer verantwoordelijkheden door decentrale uitvoeringstaken, landelijke problemen die grote steden raken, maar zich ook in dorpen en kleinere plaatsen afspelen en de steeds maar groeiende behoefte van inwoners aan maatwerk dienstverlening.

  Wij zullen ons uiterste best doen om met dit ambitieuze programma en een ambitieus team invloed te hebben op een toekomstperspectief voor onszelf, onze kinderen en alle andere inwoners van Berkelland.

  Bekijk programma