Welkom bij Gemeentebelangen

Welkom bij Gemeentebelangen

Hartelijk welkom op de site van Gemeentebelangen Berkelland.
Als onafhankelijke politieke partij houden we de belangen van alle inwoners van Berkelland in het oog en vinden dat iedere inwoner meetelt.
We willen opkomen voor úw belangen!

Bekijk onze fractie

Wethouder

Anjo Bosman

Anjo Bosman

Als je in Berkelland de meeste stemmen krijgt bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen voor Gemeentebelangen Berkelland en je krijgt ook nog de kans om wethouder te worden dan mag je van heel veel geluk spreken. En een gelukkig mens voel ik me ook in deze baan!

Dank je wel kiezers, fractie en bestuur. Dankjewel mede coalitiepartijen dat we samen het programma “Samen investeren in Berkelland” gaan doen.

Sinds 15 mei 2018 zetten we met de coalitiepartners CDA en VVD onze schouders onder deze opdracht en ik kan je zeggen met een heel erg leuk team, fijne collega’s en een professionele organisatie. Het is een voorrecht om voor Gemeentebelangen Berkelland wethouder te kunnen zijn. Ik zal ons Gemeentebelangen Berkelland geluid ”lokaal doen wat lokaal kan” goed laten horen.

Een belangrijke pijler in ons collegeprogramma is het verbindend besturen, verbinding met de samenleving en de gemeenteraad. En de verbinding met de portefeuilles onderling. Sport en cultuur krijgen een prominente plaats in dit collegeprogramma maar ook het mooie landschap, recreatie en promotie van Berkelland.

We hebben verder aandacht voor plezierig wonen, fijn leven d.w.z. een uitnodigende leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat, veilige en toegankelijke wegen. We zetten in op minder restafval in Berkelland, houden het platteland vitaal, geven zorg voor wie dat nodig heeft en werken hard aan werk en ondernemen met een goed vestigingsklimaat.

Mijn huidige portefeuille is:

 • - Verbindend besturen
 • - Openbare ruimte en klimaatadaptatie
 • - Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
 • - Sport
 • - Verenigingen
 • - Onderwijs en kinderopvang
 • - Muziek, Kunst en Cultuur
 • - Dorps- en kulturhuzen
 • - Monumentaal erfgoed
 • - Erfgoedcentrum
 • - 2e locoburgemeester
 • Daarnaast ben ik gebiedswethouder Eibergen, Beltrum , Rekken en de buurtschappen Voor-Beltrum, Hupsel, Holterhook en het Loo. Ik zal daar regelmatig een inloop-uur houden en organisaties/ belangenverenigingen bezoeken. Vriendelijke groet,

  Anjo Bosman

  Anjo Bosman voert lijst Gemeentebelangen aan

  Anjo Bosman is door de leden van Gemeentebelangen Berkelland unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Anjo Bosman is ook de huidige fractievoorzitter van Gemeentebelangen Berkelland en ze woont in Borculo. Berkelland - Bosman zit in de huidige raadsperiode in de commissie zorg. 

  Als fractievoorzitter is zij betrokken geweest bij de coalitieonderhandelingen, de coalitiebesprekingen en het schrijven van het coalitieakkoord. Daarnaast heeft ze haar bijdrage geleverd aan het schrijven van het nieuwe verkiezingsprogramma voor Gemeentebelangen Berkelland. De afgelopen vier jaar is zij als raadslid ook afgevaardigde voor Berkelland geweest in de Rekenkamer voor de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland. Op maatschappelijk vlak is ze actief geweest in de sport, het onderwijs, haar eigen onderneming en als vrijwilliger bij verschillende instanties, onder andere de Septemberfeesten in Borculo. Anjo Bosman is volgens haar partij 'een verbinder, is toegankelijk en staat open voor inbreng van de Berkellanders'. Samen met de fractie van Gemeentebelangen Berkelland is ze de afgelopen vier jaren veel aanwezig geweest bij festiviteiten en bijeenkomsten. Met mensen in gesprek gaan, horen wat er leeft en meedenken in oplossingen en mogelijkheden zijn voor haar belangrijk. Vooral de onafhankelijkheid van Gemeentebelangen Berkelland en het bewaken van de lokale belangen staan voorop. De volledige kieslijst van Gemeentebelangen Berkelland zal binnenkort bekendgemaakt worden op de website: www.gbberkelland.nl

  Gemeentebelangen Berkelland is de afgelopen week bij meerdere activiteiten aanwezig geweest.

  Woensdag 17 oktober waren we op bezoek op de Laarberg, hier werd de raad geïnformeerd over wat er al gerealiseerd is aan bedrijvigheid en wat er in de naaste toekomst nog gaat komen. Op de fiets is het terrein bekeken, waar o.m. een zonneakker is aangelegd. Daarnaast is de bereikbaarheid ter sprake gekomen.

  Donderdagochtend werd de Berkellanddag bezocht. Hier was een inspirerende inleiding van Dr. Scholten over Kringlooplandbouw. Zou mooi zijn als dit onderwerp gerealiseerd zou kunnen worden. In deelsessies werd o.m. gesproken over de asbesttrein en het verduurzamen van monumenten.

  Donderdagavond hebben we kennis gemaakt met de LTO, afdeling Oost-Achterhoek. Hier werden we geïnformeerd hoe de landbouwsector inspeelt op alle ontwikkelingen die met duurzaamheid en circulaire landbouw te maken hebben. Als afsluiting werd een veehouderij in Geesteren bezocht.

  Vrijdagmiddag 19 oktober waren we aanwezig bij de opening van de energiebeurs te Eibergen. Standhouders presenteren zich hier om aan te geven wat, met name voor de particulier, de mogelijkheden zijn om de doelstelling Berkelland Energieneutraal in 2030 te kunnen realiseren.

  Lees meer

  Leef! in Borculo

  Op maandag 15 oktober was de start van Leef! in Borculo. Dit is de tweede fase van de revitalisatie van het centrum van Borculo. In een zeer goed gevulde Jozefkerk werden de bezoekers geïnformeerd en kon men meedenken over de thema's: Centrum, Berkel, Groen/Toerisme, Horeca en Ondernemers.

  Namens Gemeentebelangen waren Joke Pot en Arnold Kion aanwezig.

  Lees meer

  Een uitdaging voor ons allemaal!

  Een uitdaging voor ons allemaal!
  De lokale politiek staat voor steeds grotere uitdagingen: meer verantwoordelijkheden door decentrale uitvoeringstaken, landelijke problemen die grote steden raken, maar zich ook in dorpen en kleinere plaatsen afspelen en de steeds maar groeiende behoefte van inwoners aan maatwerk dienstverlening.

  Wij zullen ons uiterste best doen om met dit ambitieuze programma en een ambitieus team invloed te hebben op een toekomstperspectief voor onszelf, onze kinderen en alle andere inwoners van Berkelland.

  Bekijk programma