Welkom bij Gemeentebelangen

Welkom bij Gemeentebelangen

Hartelijk welkom op de site van Gemeentebelangen Berkelland.
Als onafhankelijke politieke partij houden we de belangen van alle inwoners van Berkelland in het oog en vinden dat iedere inwoner meetelt.
We willen opkomen voor úw belangen!

Bekijk onze fractie

Wethouder

Anjo Bosman

Anjo Bosman

Als je in Berkelland de meeste stemmen krijgt bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen voor Gemeentebelangen Berkelland en je krijgt ook nog de kans om wethouder te worden dan mag je van heel veel geluk spreken. En een gelukkig mens voel ik me ook in deze baan!

Dank je wel kiezers, fractie en bestuur. Dankjewel mede coalitiepartijen dat we samen het programma “Samen investeren in Berkelland” gaan doen.

Sinds 15 mei 2018 zetten we met de coalitiepartners CDA en VVD onze schouders onder deze opdracht en ik kan je zeggen met een heel erg leuk team, fijne collega’s en een professionele organisatie. Het is een voorrecht om voor Gemeentebelangen Berkelland wethouder te kunnen zijn. Ik zal ons Gemeentebelangen Berkelland geluid ”lokaal doen wat lokaal kan” goed laten horen.

Een belangrijke pijler in ons collegeprogramma is het verbindend besturen, verbinding met de samenleving en de gemeenteraad. En de verbinding met de portefeuilles onderling. Sport en cultuur krijgen een prominente plaats in dit collegeprogramma maar ook het mooie landschap, recreatie en promotie van Berkelland.

We hebben verder aandacht voor plezierig wonen, fijn leven d.w.z. een uitnodigende leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat, veilige en toegankelijke wegen. We zetten in op minder restafval in Berkelland, houden het platteland vitaal, geven zorg voor wie dat nodig heeft en werken hard aan werk en ondernemen met een goed vestigingsklimaat.

Mijn huidige portefeuille is:

 • - Verbindend besturen
 • - Openbare ruimte en klimaatadaptatie
 • - Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
 • - Sport
 • - Verenigingen
 • - Onderwijs en kinderopvang
 • - Muziek, Kunst en Cultuur
 • - Dorps- en kulturhuzen
 • - Monumentaal erfgoed
 • - Erfgoedcentrum
 • - 2e locoburgemeester
 • Daarnaast ben ik gebiedswethouder Eibergen, Beltrum , Rekken en de buurtschappen Voor-Beltrum, Hupsel, Holterhook en het Loo. Ik zal daar regelmatig een inloop-uur houden en organisaties/ belangenverenigingen bezoeken. Vriendelijke groet,

  Anjo Bosman

  Anjo Bosman voert lijst Gemeentebelangen aan

  Anjo Bosman is door de leden van Gemeentebelangen Berkelland unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Anjo Bosman is ook de huidige fractievoorzitter van Gemeentebelangen Berkelland en ze woont in Borculo. Berkelland - Bosman zit in de huidige raadsperiode in de commissie zorg. 

  Als fractievoorzitter is zij betrokken geweest bij de coalitieonderhandelingen, de coalitiebesprekingen en het schrijven van het coalitieakkoord. Daarnaast heeft ze haar bijdrage geleverd aan het schrijven van het nieuwe verkiezingsprogramma voor Gemeentebelangen Berkelland. De afgelopen vier jaar is zij als raadslid ook afgevaardigde voor Berkelland geweest in de Rekenkamer voor de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland. Op maatschappelijk vlak is ze actief geweest in de sport, het onderwijs, haar eigen onderneming en als vrijwilliger bij verschillende instanties, onder andere de Septemberfeesten in Borculo. Anjo Bosman is volgens haar partij 'een verbinder, is toegankelijk en staat open voor inbreng van de Berkellanders'. Samen met de fractie van Gemeentebelangen Berkelland is ze de afgelopen vier jaren veel aanwezig geweest bij festiviteiten en bijeenkomsten. Met mensen in gesprek gaan, horen wat er leeft en meedenken in oplossingen en mogelijkheden zijn voor haar belangrijk. Vooral de onafhankelijkheid van Gemeentebelangen Berkelland en het bewaken van de lokale belangen staan voorop. De volledige kieslijst van Gemeentebelangen Berkelland zal binnenkort bekendgemaakt worden op de website: www.gbberkelland.nl

  Motie nucleair afval Ahaus

  Tijdens de raadsvergadering van 11 december 2018 heeft Gemeentebelangen een motie ingediend waarin steun wordt uitgesproken aan de gemeente Ahaus in Duitsland. Ahaus eist van diverse Duitse overheden dat er geen extra opslag van nucleair afval in het afvaldepot gaat plaatsvinden. Ook roept men op dat de daarvoor benodigde 150 transporten niet zullen plaatsvinden. Deskundigen geven aan dat er geen risico's zijn, maar als er iets gebeurt is de ellende niet te overzien. En dat stopt echt niet bij onze gemeentegrens.

  Lees meer

  Algemene ledenvergadering

  Afgelopen donderdagavond 29 november jl. is er tijdens de jaarlijkse 'Algemene Ledenvergadering' van de vereniging Gemeentebelangen Berkelland, die werd gehouden in Neede bij Grand Café de Hofmaat, een nieuw dagelijks bestuur gekozen.
  Gerrit Gonning, al eerder vele jaren actief en mede grondlegger van Gemeentebelangen Berkelland is benoemd tot voorzitter van het bestuur. 
  Mels van Rijsewijk, sinds vorig jaar december als penningmeester al actief in het bestuur, en is nu officieel benoemd in dezelfde rol.
  Nieuwkomer en hekkensluiter in het Dagelijks bestuur voor de vereniging is als secretaris gekozen: Joyce Roescher. 

  'Het is ons allen een grote eer actief te mogen zijn in het bestuur en zodoende vanuit onze rol te kunnen bijdragen aan het lokale karakteristieke geluid van Gemeentebelangen Berkelland.

  Lees meer

  Een uitdaging voor ons allemaal!

  Een uitdaging voor ons allemaal!
  De lokale politiek staat voor steeds grotere uitdagingen: meer verantwoordelijkheden door decentrale uitvoeringstaken, landelijke problemen die grote steden raken, maar zich ook in dorpen en kleinere plaatsen afspelen en de steeds maar groeiende behoefte van inwoners aan maatwerk dienstverlening.

  Wij zullen ons uiterste best doen om met dit ambitieuze programma en een ambitieus team invloed te hebben op een toekomstperspectief voor onszelf, onze kinderen en alle andere inwoners van Berkelland.

  Bekijk programma